yellow shape

Gedragscode

Ieder Partos-lid onderschrijft de Partos Gedragscode. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties belangrijk, vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op integriteit en het publieksvertrouwen. Een gedragscode die de waarden weergeeft volgens welke de lidorganisaties van Partos willen handelen, is daarbij een essentieel instrument. Er is ook een nalevingsprocedure.

 

Partos Gedragscode 2019 (NL)

Download

Partos Code of Conduct 2019 (EN)

Download

Integriteit

Goede doelen, humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisaties hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Dat wordt ook van hen verwacht. Al jaren zijn er verschillende maatregelen getroffen om te werken aan integer handelen binnen organisaties, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. In Nederland kennen we, naast de gedragscode zoals Partos die voor haar leden verplicht stelt, in het CBF een toezichthouder met strenge normen behorend bij de Erkenningsregeling. Daarnaast werken we samen met Goede Doelen Nederland om organisaties te ondersteunen met leertrajecten rond integriteit. Individuele organisaties hebben vaak eigen gedragscodes en vertrouwenspersonen, alsook interne meldpunten. Neem ter inspiratie eens een kijkje bij de interne gedragscode van Partos, bedoeld voor Partosmedewerkers dus.

Lees hier meer over integriteit.

Partosleden dienen een integriteitssysteem op te zetten. De Handreiking Integriteitssysteem legt uit hoe een dergelijk systeem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Het is een document vol voorbeelden en handvatten.
Het Stappenplan Integriteitssysteem biedt praktische en structurele stappen om een integriteitssysteem op te zetten en uit te bouwen.

 

HANDREIKING INTEGRITEITSSYSTEEM 2022 (NL) (interactive version)

Download

THE INTEGRITY SYSTEM GUIDE 2022 (EN) (interactive version)

Download

STAPPENPLAN INTEGRITEITSSYSTEEM 2023 (NL) (werkdocument)

Download

ROADMAP INTEGRITY SYSTEM 2023 (NL) (working document)

Download