yellow shape

Gedragscode

Ieder Partos-lid onderschrijft de Partos Gedragscode. Voor Partos is de organisatiekwaliteit van lidorganisaties belangrijk, vooral vanwege de relatie met de effectiviteit en doelmatigheid, maar ook met het oog op integriteit en het publieksvertrouwen. Een gedragscode die de waarden weergeeft volgens welke de lidorganisaties van Partos willen handelen, is daarbij een essentieel instrument. Er is ook een nalevingsprocedure.

Partos Gedragscode 2019 (NL)

Download

Partos Code of Conduct 2019 (EN)

Download