yellow shape
activiteit

Integriteit

Goede doelen, humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisaties hebben integriteit hoog in het vaandel staan. Dat wordt ook van hen verwacht. Al jaren zijn er verschillende maatregelen getroffen om te werken aan integer handelen binnen organisaties, om recht te doen aan allen met wie en voor wie wij werken. In Nederland kennen we, naast de gedragscode zoals Partos die voor haar leden verplicht stelt, in het CBF een toezichthouder met strenge normen behorend bij de Erkenningsregeling. Daarnaast werken we samen met Goede Doelen Nederland om organisaties te ondersteunen met leertrajecten rond integriteit. Individuele organisaties hebben vaak eigen gedragscodes (neem hier, ter inspiratie, eens een kijkje bij de interne gedragscode van Partos, bedoeld voor Partosmedewerkers dus) en vertrouwenspersonen, alsook interne meldpunten.

Opbrengsten en resultaten

De afgelopen jaren werkte de sector hard om machtsmisbruik,  interpersoonlijke- en financiële schendingen te voorkomen. We sloegen de handen ineen en dat leverde een aantal waardevolle en relevante resultaten op. Een overzicht vind je hier: Gezamenlijk Actieplan Integriteit (2018).

Handreikingen

Om leden te ondersteunen bij het inrichten van het eigen integriteitssysteem en het naleven van de gedragscode is er de Handreiking Integriteitssysteem opgesteld door Partos, Goede Doelen Nederland en Governance & Integrity. Deze handreiking voorziet onder meer in praktische tips en instrumenten, voorbeelddocumenten en beschrijvingen van best practices rond integriteit. De Handreiking geeft organisaties antwoord op de vraag hoe een integriteitssysteem werkt en binnen een organisatie kan worden ingericht. Met het invoeren en uitvoeren van de beschreven stappen voldoen organisaties aan de maatregelen gericht op grensoverschrijdend gedrag die opgenomen zijn in de Partos Gedragscode en de Erkenningsregeling. Het uiteindelijke doel is om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, in een voorkomend geval zorgvuldig af te handelen en adequaat verantwoording af te leggen.

Ben je geinteresseerd in meer handreikingen? Bijvoorbeeld de Handreiking Externe verantwoording of de Roadmap Screening? Bekijk hier het overzicht en dowload de handreiking die je nodig hebt.

Partos Gedragscode & Partos 9001

Voortkomend uit het gezamenlijk actieplan dat werd gemaakt in 2018 naar aanleiding van een reeks misdragingen van medewerkers van verschillende ngo’s is de aanpassing van de Partos Gedragscode. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2018 werd er ingestemd met diverse wijzigingen. Dit resulteerde in de Partos Gedragscode 2019. Deze wijzigingen gaan met name over te nemen maatregelen op het gebied van integriteit. Ook werden er wijzigingen in de Partos 9001 (een kwaliteitsnorm) doorgevoerd.

De wijzigingen in de Partos Gedragscode en de Partos 9001 staan niet op zich zelf. Ook de Erkenningsregeling Goede Doelen en de organisatietoets van het Ministerie van het Buitenlandse Zaken werden aangepast. Partos heeft een en ander goed met de betrokken partijen afgestemd om tegenstrijdigheden en stapeling te voorkomen. De wijzigingen zijn tot stand gekomen in overleg met leden van de Partos Werkgroep Kwaliteit. Ook is er gebruik gemaakt van advies en commentaar door integriteitsdeskundigen en auditors van certificerende instellingen. Lees meer

Gratis online cursus integriteit

Wil je een kennismaking met het onderwerp integriteit of overzicht krijgen van wat er allemaal bij komt kijken, doe dan de gratis online cursus. Je kunt de volgorde waarin je de cursus doet, zelf bepalen.

Klokkenluidersmeldpunt

Mogelijkheden voor een klokkenluidersmeldpunt voor de sector zijn onderzocht. Voor organisaties die internationaal gericht zijn vind je hier voorbeelden van meldpunten. Nederlands georiënteerde organisaties kunnen gebruik maken van Gimd.  Voor leden van Partos en Goede Doelen Nederland worden geen jaarlijkse of vaste kosten in rekening gebracht voor de aansluiting bij het klokkenluidersmeldpunt via Gimd.

Diensten & trainingen

Samen met Goede Doelen Nederland hebben we een breed pakket aan trainingen en diensten samengesteld waarmee leden hun integriteitssysteem (verder) kunnen inrichten en optimaliseren. We maakten hierbij gunstige afspraken over de tarieven met diverse aanbieders. Ook helpen de diensten en trainingen bij het naleven van de normen van de Erkenningsregeling op dit gebied. Je vindt een uitgebreid overzicht op de website van Goede Doelen Nederland.

Diensten
Ben je op zoek naar een aanbieder die je kan helpen bij bijvoorbeeld het inrichten van een klokkenluidersmeldpunt, het begeleiden van een moreel bereid, of een onderzoek naar schendingen?

Trainingen
Er zijn diverse trainingen op het gebied van integriteit. Denk aan een training Morele moed, Morele oordeelsvorming en een Vertrouwenspersoon basistraining. Om een keuze te maken kan je de Handreiking Integriteitssysteem (voor kleine organisatie: zie hoofdstuk 9 van de handreiking) als uitgangspunt nemen.