Gedragscode & Normen

Voor de Partos Gedragscode (verplicht voor alle leden) gold een overgangsperiode van een jaar: een jaar waarin organisaties de kans kregen om te laten zien dat ze serieus werk maken van integriteit. Voor de wijzigingen in de Partos 9001 (een vrijwillige kwaliteitsnorm) geldt dat organisaties gevraagd werden om de nieuwe Partos 9001-2018 mee te laten nemen bij (her)certificering of tussentijdse audits. De nieuwe Partos 9001 geeft een vrijstelling voor de Organisational Risk and Integrity Assessment van het Ministerie (voorheen COCA). Bij het ontbreken van deze update op de oude Partos 9001 zullen organisaties worden gevraagd om het invullen van een aanvullend formulier over het integriteitsbeleid. Hieronder vind je de betreffende aanpassingen in de gedragscode.

Repressief apparaat

  • Het opnemen in de Gedragscode van een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de organisatie met aandacht voor machtsmisbruik, financiële en interpersoonlijke schendingen.
  • Het inrichten van een laagdrempelig meldsysteem, met o.a. aandacht voor een vertrouwenspersoon, I-functionaris, rol van het management en een (extern) klokkenluiderspunt.
  • Het zorg dragen van mogelijkheden voor onderzoek, sancties en slachtofferhulp en het vrijmaken van interne en/of externe capaciteit hiervoor.

Preventieve cyclus

  • De Gedragscode actief bekend maken en vertalen in richtlijnen voor alle personen die namens de organisatie werken.
  • De meldingsprocedures actief bekend maken bij alle betrokkenen, en alert zijn op de toepassing ervan.

Moreel leerproces

  • Het inrichten van een moreel leerproces met regelmatig moreel beraad met medewerkers.

Communicatie & verantwoording

  • Het besteden van aandacht in het jaarverslag aan de wijze van uitvoering van het integriteitsbeleid, het benoemen van het aantal en de aard van meldingen en de afhandeling ervan, plus reflecteren op het eigen integriteitsbeleid.