Heb je een klacht?

Partosleden hebben zich op basis van hun lidmaatschap verplicht om zich te houden aan de gedeelde waarden zoals gedeeld in de Partos Gedragscode. Voor het toezicht op de naleving ervan geldt een procedure voor het behandelen van klachten door een externe klachtencommissie. Heb je een klacht over één van onze leden, of over het bureau van Partos?  Dan kun je je richten tot de secretaris van deze klachtencommissie via klachtencommissie@partos.nl.