yellow shape
Partos event

Loop mee tijdens de mars met het maatschappelijke coalitie blok voor een Ander Klimaat & Rechtvaardigheid

Terwijl de crisis nu is, faalt de politiek om met goede oplossingen te komen. De broodnodige omslag naar een duurzame en rechtvaardige samenleving blijft uit. Met een brede coalitie van maatschappelijke organisaties loopt Partos mee met de mars voor klimaat en rechtvaardigheid op 12 november in Amsterdam. Loop mee en sluit je aan bij ons blok ‘Maatschappelijke Organisaties voor een Ander Klimaat en Rechtvaardigheid’!

Lees meer over de mars
  • Datum en tijd 12 November 2023, 12:30 - 16:00 CET
  • Waar Amsterdam, De Dam
  • Voor wie Maatschappelijke organisaties en achterban

Maatschappelijke Organisaties voor een Ander Klimaat en Rechtvaardigheid

Dit blok is voor álle maatschappelijke organisaties, en hun achterban, die zich inzetten voor inclusieve en duurzame verandering. Gelijkheid, mensenrechten en rechtvaardigheid vormen de kern van ons werk. Ieder mens heeft recht op dezelfde eerlijke kansen op een goed leven en een leefbare aarde. Helaas krijgen veel mensen die kansen nu niet. Want onze tijd brengt grote uitdagingen, die met elkaar verbonden zijn en ons allemaal raken, zoals armoede, onderdrukking, migratie en de klimaatcrisis. Daarbij zien we dat mensen in andere landen het vaak extra moeilijk hebben. Dat willen wij met elkaar veranderen. Wij geloven dat voor sociale rechtvaardigheid ongelijke machtsverhoudingen moeten worden rechtgetrokken.

Ambitieus en rechtvaardig beleid dat de belangen van mensen vooropstelt vereist een ander politiek klimaat. Nederland heeft de verantwoordelijkheid en de capaciteit om de transitie naar een eerlijke wereld zonder uitbuiting van mens en natuur te versnellen. De keuzes die we nu maken, bepalen in wat voor wereld we zullen leven. Samen zorgen we ervoor dat politici het roer omgooien; met oog voor mens, natuur en de toekomst!

Geef je nu op voor dit maatschappelijke coalitie blok in de mars door het formulier onder aan deze pagina in te vullen! Je ontvangt dan binnenkort meer informatie.

Samenwerking voor brede verkiezingscampagne

De oproep om mee te lopen in de klimaatmars doen we in het kader van een bredere verkiezingscampagne. De afgelopen weken zijn we namelijk met meer dan 50  maatschappelijke organisaties bij elkaar gekomen om te kijken hoe we samen een sterk en eensgezind geluid kunnen laten horen richting het Nederlands publiek voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit heeft geleid tot een breed gedragen manifest en een opzet van een gezamenlijke campagne. Je kunt met dit formulier aangeven of jouw organisatie ook het manifest steunt en kan bijdragen aan de gezamenlijke campagne om de boodschap breed onder de aandacht te brengen.

Samen gaan we voor een verkiezingsuitslag gebaseerd op medemenselijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid!

Praktische informatie

Verzamelplaats: Madame Tusseauds, Dam 20, 1012 NP Amsterdam

Verzameltijd: 12:30, Start Mars 13:00, Programma 13.00- 18.00

Toiletten: Er zijn toiletten aanwezig langs de route en op het Museumplein (eindlocatie van de mars). Hiervan is een deel rolstoeltoegankelijk.

Bereikbaarheid Dam: Er zullen heel veel mensen met het openbaar vervoer komen op 12 november. Het is daarom handig om op tijd te komen. Mensen die via Leiden en Den Haag reizen kunnen via Schiphol naar Amsterdam Zuid reizen en dan daar 1 van de metro’s naar Amsterdam Centraal pakken. Daarnaast goed om te weten: de trams en bussen in het centrum van Amsterdam en vanaf Amsterdam Centraal rijden niet meer vanaf 11:30 in verband met de mars.

Protestborden: Er worden 80-100 protestborden besteld in de huisstijl van de verkiezingscampagne die zullen we verdelen onder de aangemelde organisaties. Dat betekent dat er ongeveer 8 borden beschikbaar zullen zijn per organisatie. Uiteraard is iedereen vrij om eigen borden mee te nemen. Er kan daarvoor ook gebruik worden gemaakt van de huisstijl.

Registreer je voor deelname aan het blok voor maatschappelijke organisaties