Partos event

Partos Algemene Ledenvergadering / the General Assembly

 • Datum en tijd 25 April 2024, 13:30 - 17:00 CET
 • Waar ZZIIN, Station Den Haag Centraal
 • Voor wie Partos directeuren

Op donderdagmiddag 25 april van 13.30 uur tot 17.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van Partoss. We nodigen jullie hierbij van harte uit voor deze vergadering. Na afloop van de ALV is ook meteen de Lenteborrel.

Programma

 1. Opening door voorzitter Hans Bruning, mededelingen, introductie nieuwe leden
 2. Notulen vorige ALV vaststellen (16 november 2023)
 3. Bestuurswissel
 4. Partos Jaarverslag en jaarrekening 2023
 5. Gastspreker Tanya Cox, directeur van CONCORD,  over EU verkiezingen
 6. Adopteer een SDG campagne
 7. Huidige politieke situatie + Subsidiekader
 8. Lopende activiteiten
 9. Toekomstvisie interactief bespreken
 10. Rondvraag
 11. De ALV eindigd om 16:15
 12. Start Lenteborrel met gesprek tussen Liana Hoornweg en Marit Maij directeur Action-Aid en kandidaat Europarlementariër voor PvdA-GroenLinks.

Live vertaling naar het Engels

Voor Engelstalige leden kunnen we een tolk regelen die het Nederlands live vertaalt naar het Engels. Wil je hier meer over weten, of hier gebruik van maken? Mail dan even naar: info@partos.nl

General Assembly of Partos

On Thursday afternoon, 25 April, from 1.30 pm to 5 pm, the General Assembly of Partos will take place. You are warmly invited to this meeting. After the General Assembly, there will be a networking opportunity. The location and the programme will be shared at a later moment.

Programme

 1. Opening by Chairman Hans Bruning, announcements, introduction of new members
 2. Adoption of minutes of previous AGM (16 November 2023)
 3. Board change
 4. Partos Annual report and annual accounts 2023
 5. Guest speaker Tanya Cox, director of CONCORD, on EU elections
 6. Adopt an SDG campaign
 7. Current political situation + Grant framework
 8. Ongoing activities
 9. Future vision discussed interactively
 10. Any questions
 11. The ALV ends at 16:15
 12. Start Spring Drink with a conversation between Liana Hoornweg and Marit Maij, director of Action-Aid and candidate MEP for PvdA-GroenLinks.

Liver interpretation to English

An interpreter can be present for English-speaking members to translate Dutch into English live. Please let us know if you are interested in this facilitation by emailing info@partos.nl.

Meld je hier aan voor de ALV / Register here for the General Assembly

Meld je hier aan voor de ALV en de Lenteborrel!
Register here for the General Assembly and the Spring Drinks!