Partos event

Sectorcommunicatie & draagvlakversterking: onderzoeken onder de loep

Sinds de voorjaarsnota dreigen de bezuinigingsvoorstellen onze sector. De uitslag van de verkiezingen is daarbij zorgwekkend voor het belang van internationale samenwerking. De begroting die eind januari 2024 besproken wordt is een belangrijk moment. Op 13 februari 2024 gaan we in op de verschillende onderzoeken die er bestaan rond draagvlak. Met de Partos communicatie & media groep willen we werken aan de sectorcommunicatie voor een sterke positionering. Doe mee om samen sterker te staan!

  • Datum en tijd 13 February 2024, 15:30 - 16:45 CET
  • Waar Online
  • Voor wie Partosleden

Het nieuwe politieke speelveld noodzaakt ons om onze strategie en aanpak te herformuleren. Wat is een krachtige boodschap die het belang van internationale samenwerking voor mondiale rechtvaardigheid benadrukt bij politici en de samenleving? Met elkaar willen we opnieuw onze focus onder de loep leggen en bekijken hoe we ons sterker kunnen positioneren. We willen duidelijk maken hoe onze sector impact heeft, internationale vraagstukken op de agenda zet en het belang van maatschappelijke organisaties als aanjager voor internationale rechtvaardigheid. Dit betekent concreet een intensieve samenwerking tussen lobby en media voor een solide ontwikkelingsbudget, een gezamenlijke mediabenadering, het versterken van netwerkrelaties en samenwerkingscampagnes.

Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de onderzoeken die er bestaan rondom draagvlakversterking.

Aanmelden