Partos event

Vervolgsessie – Werksessie: Een Sterker Verhaal over Migratie & Ontwikkeling

Op 14 maart vond de eerste werksessie plaats over de vraag hoe ontwikkelings- en noodhulporganisaties zich beter kunnen positioneren in het politieke en maatschappelijke debat over migratie en ontwikkeling. De diversiteit aan organisaties met elk hun eigen unieke aanpak en perspectief tijdens deze sessie was erg inspirerend en verrijkend. Mirjam Vossen van OnMigration verwerkt de input tot een narratief en een Q&A. Deze bespreken we tijdens de vervolgsessie op 18 april. Ook verkennen we hoe we verder kunnen samenwerken op dit onderwerp richting verschillende doelgroepen.

  • Datum en tijd 18 April 2024, 14:00 - 16:30 CET
  • Waar Save the Children, Den Haag
  • Voor wie Partosleden & partners

Tweede sessie op 18 april

Het traject wordt verdeeld over drie sessies, waarvan de eerste plaatsvond in maart. De tweede sessie staat gepland op donderdag 18 april in Den Haag, gevolgd door een derde sessie op 18 juni tijdens de Onmigration ontmoetingsdag. Samen zullen we de thema’s die zijn geïdentificeerd tijdens de eerste sessie verder verkennen. We bespreken de knelpunten en behoeften met betrekking tot het narratief en de Q&A die organisaties kunnen gebruiken in hun contacten met media, achterban en politiek.

Meedoen?

Het traject ‘migratie en ontwikkeling’ is een initiatief van Partos en Onmigration. Je bent van harte welkom om mee te doen als je werkt op het snijvlak van migratie en internationale samenwerking. Ook niet-leden van Partos zijn welkom. Indien je er niet bij kon zijn de vorige sessie, maar je hebt belangstelling om mee te doen kan je je gerust inschrijven. De sessies zijn ook apart van elkaar te volgen.