Lobby & Advocacy News

Reactie op IOB rapport ‘Gedeelde belangen, wederzijds profijt? Beleidsdoorlichting BHOSbegroting art. 1’

02 June 2022

De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) een analyse gemaakt van het beleid onder artikel 1 van de BHOS-begroting. Onder dit artikel worden ontwikkelings- en handelsbeleid gecombineerd. De veronderstelling is dat hulp en handel elkaar versterken en samen meer bereiken dan alleen: 1 + 1 > 2. Daarmee raakt deze evaluatie aan de kern van het BHOS-beleid, waarin sinds 2012 hulp en handel samengaan. Samen met leden heeft Partos, de brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking, de IOB-evaluatie en de kabinetsreactie daarop kritisch doorgenomen. In dit document doet Partos verslag van de belangrijkste bevindingen. Uit deze bevindingen volgen de volgende aanbevelingen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

  1. Focus ODA-middelen op armste landen en armste bevolkingsgroepen
  2. Wees realistisch over de bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven aan ontwikkelingsdoelen
  3. IMVO binnen het instrumentarium
  4. Pak belastingontwijking structureel aan
  5. FMO
  6. Voedselzekerheid
  7. Verbeterde slagvaardigheid en enabling environment

Lees hier verder.