yellow shape
Communication & Engagement

Proeftuin: samen leren en werken aan constructieve communicatie over ontwikkelingssamenwerking

Hoe kunnen we effectief werken aan constructieve communicatie rond ontwikkelingssamenwerking en daarmee een bijdrage leveren aan het vertrouwen van publiek in het werk van ontwikkelingsorganisaties? Een groot en best ingewikkeld onderwerp, dat we in het klein met elkaar willen oppakken in de vorm van een proeftuin.

20 December 2018

De proeftuin is een plek om samen te leren, issues op te pakken en dillema’s te doorbreken. Om zo met elkaar een gedeeld repertoire te ontwikkelen van ervaringen, verhalen, tools, richtlijnen en effectieve werkwijzen. De proeftuin gaat in op werkwijzen om krachtig te communiceren met doelgroepen vanuit constructieve frames over ontwikkelingssamenwerking. Hoe brengen we realistische beelden en verhalen over ontwikkelingssamenwerking naar buiten? Hoe gaan we echt het gesprek aan met doelgroepen en zorgen we dat we engagement bereiken? Het liefst op een niet te ingewikkelde manier, dat toch het bereik of de conversie heeft die we willen. 

Als je meedoet aan de proeftuin, breng je zelf een casus in. Dat doe je samen met een collega van je vanuit programma, fondsenwerving en/of communicatie. De casus is bijvoorbeeld een communicatievraagstuk rondom een bepaald programma, waar ook over gecommuniceerd moet worden naar een doelgroep. Het idee daarachter is dat de proeftuin niet iets extra’s is naast je gewone werk, maar een ondersteuning en een verrijking van waar je sowieso al mee bezig bent.

Samenwerking binnen organisatie
Een rode draad in de proeftuin is naast de inhoudelijke thematiek ook de samenwerking binnen de eigen organisatie. We horen vaak terug dat in een organisatie er verschillende teams zijn die ieder een eigen ‘taal’ spreken. Dit heeft vaak te maken met verschillende doelen (o.a. vanuit fondsenwerving, lobby, corporate communicatie of impactgericht communicatie vanuit programma’s) die bereikt moeten worden. Een professional die zich bezighoudt met fondsenwerving of online marketing, kan andere doelen hebben en ‘brillen’ dragen dan een corporate communicatieprofessional, of een programmamedewerker die over de impact en resultaten van een project wil communiceren. De doelen, inzichten, overwegingen en belangen die elk van hen meedraagt, kan heel bepalend zijn voor hoe een plan, campagne of communicatie-uiting wordt opgebouwd. Soms leidt dit tot onderlinge meningsverschillen of diffuse communicatie richting een doelgroep. In de proeftuin gaan we de uitdaging aan om van elkaars werelden te leren en te ontdekken hoe we optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Samen werk je aan een casus waar je met elkaar stappen in wilt zetten, waar je  kunt experimenteren om effectiever te werken aan constructieve communicatie met je doelgroep.

Hoe ziet de proeftuin eruit?

  • De proeftuin omvat 3 sessies met een kleine groep betrokken organisaties. Je investeert maandelijks ongeveer 4 uur tijd per sessie. Je neemt ervaringen, verhalen, werkmethoden, tools en ‘lessons learned’ mee terug naar je organisatie.
  • Je werkt samen met een collega van een ander team, bijvoorbeeld communicatie, marketing, fondsenwerving of programma’s, zodat je samen optimaal kunt werken aan een casus.
  • Verschillende onderwerpen en thema’s worden aangedragen en besproken, met veel ruimte voor eigen inbreng. We zoomen in en uit en bewegen flexibel tussen strategie en uitvoering.
  • Er is begeleiding van experts op verschillende thema’s, onder andere Mirjam Vossen (WBN), Ivan Mikulic (Makmende), Ernst Jan Stroes en Josje van de Grift (Wilde Ganzen, Frame, Voice Report-programma) en anderen waar nu gesprekken mee worden gevoerd. Ook collega-organisaties delen hun leerervaringen en best practices.
  • Het leren met en van elkaar staat centraal in de proeftuin. Dat betekent veel praktijkervaringen delen en leren aan de hand van casussen. Je wilt echt een verbeterslag aanbrengen in een concrete casus binnen je eigen organisatie.

Welke onderwerpen pakken we op?

1.      Strategie & doelgroepen
(van zenden naar verbinden)
Goede strategie is leren verder te kijken dan jezelf en naar je doelgroep. Waar geven zij om? Waar hebben ze het over? En op welke manier praten ze hierover? Vervolgens zoek je naar de gemeenschappelijke grond: waar komt hun verhaal overeen met dat van jou? Hoe ga je echt in gesprek met je doelgroep? Met andere woorden: hoe kun je verbinding aangaan? We delen succesvolle voorbeelden van hoe organisaties verbinding opzoeken met hun doelgroep. Daarna gaan we zelf aan de slag. Met enkele oefeningen onderzoeken we hoe we tot de kern van je strategie komen. Als je vanuit die bril naar je casus kijkt wat betekent dit dan?

2.       Constructieve content
(framing)
We verkennen de huidige trends, rapporten en ‘lessons learned’ in constructieve frames en narratieven rond ontwikkelingssamenwerking en de impact van ontwikkelingsorganisaties. We delen  met elkaar ervaringen en best practices rond content creatie met elementen van impact, werkproces, bewijsvoering en waarden.  We gaan aan de slag met de eigen casus. Welke values en frames komen hierin terug? Welke ingrediënten zijn hieruit te ontrafelen die bijdragen aan positieve beeldvorming? Hoe bouw je aan goede content die de conversie bereikt die je voor ogen hebt?

3.      Effectieve campagnes
(van verbinden naar actie)
Wat  zijn successen en dillema’s als je een campagne voorbereid en wat zijn werkwijzen die bijdragen aan effectievere campagnes? Hoe krijg je de aandacht van je doelgroep en hoe hou je het vast? Je wilt engagement creëren met je doelgroep en wellicht ook gedragsverandering of actie. Wat is je plan om dat te bereiken?

Praktische informatie
De data voor de proeftuin zijn:

  • 1e sessie: donderdag 7 februari, (inloop vanaf half tien) 10.00 – 13.00 uur (na afloop incl. lunch)
  • 2e sessie: donderdagochtend 7 maart 10.00 – 13.00 uur (na afloop incl. lunch)
  • 3e sessie: donderdagmiddag 4 april 14.00 – 17.00 uur (na afloop incl. drankje)

Locatie: Bildung. City, Spaklerweg 79, 1114 AE Amsterdam  (op 50 meter afstand van het Partos kantoor).   

Aanmelden voor de proeftuin kan via sera@partos.nl onder vermelding van je naam en die van je collega(s), functiebeschrijvingen, contactgegevens en een korte omschrijving van de casus die je wilt oppakken. Graag voor 28 januari laten weten of je mee wilt doen.
Een casus mag je naar eigen inzicht inrichten, zolang het maar draait om:

  • een communicatievraagstuk binnen je organisatie waar je aan werkt samen met een collega uit een ander team en waar je een verbeterslag in wilt maken.
  • een concreet project, programmaonderdeel of campagne waar je over wilt communiceren naar een groter publiek of een bepaalde doelgroep.

Vindt je het interessant om mee te doen en heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons vooral weten. Je kunt ons bereiken via 020 32 09 901 of via sera@partos.nl.

Sera Koolmees & Sarah Hendriks