yellow shape
Result

Adopteer een SDG-campagne

Hoe creëren we bewustwording van de Sustainable Development Goals (SDG’s) bij de Kamerleden? Dit was een vraag waar Building Change mee worstelde in 2017. Het behalen van de doelen zorgt voor duurzame ontwikkeling at home and abroad. Om deze doelen te behalen is een positief politiek klimaat noodzakelijk. Building Change bedacht daarom de campagne ‘Adopteer een SDG’, waarbij kamerleden één of meerdere SDGs adopteren.

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn 17 doelen ter opvolging van de Millennium Development Goals (MDGs). 193 lidstaten van de VN hebben deze ontwikkelingsdoelen voor 2015 – 2030 vastgesteld. Op dit moment staat Nederland er relatief goed voor. Om ervoor te zorgen dat Nederland ook echt de doelen haalt in 2030, zijn er nog wel een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie, ongelijkheid op sociaal en economisch gebied, maar ook valt er nog veel te winnen als het gaat om onze ecologische voetafdruk.

Kamerleden worden aangemoedigd om hun geadopteerde SDG’s als leidraad bij hun werkzaamheden te nemen en hun werk te zien door een SDG-bril.

Hieronder vind je een lijst van de SDG-adoptieouders: Tweede Kamerleden die toegezegd hebben een SDG te adopteren. Wanneer het Kamerlid een SDG adopteerde was het de bedoeling dat hij of zij zich zichtbaar in zou zetten voor dit specifieke doel. Dit kan door het benoemen van de SDG’s in debatten en tijdens werkbezoeken, maar ook bij het opstellen of veranderen van beleid.

Klik op de foto’s van de kamerleden voor het zien van een film.