yellow shape
Result

Bundeling opbrengst Proeftuinen: constructieve communicatie & beeldvorming

De afgelopen maanden zijn er 3 proeftuinen geweest rond constructieve communicatie & beeldvorming over ontwikkelingssamenwerking. Wat is daar uitgekomen? Welke lessen zijn er geleerd? En hoe gaan we de volgende stappen zetten?

Terugblik proeftuinen

Proeftuin #1 Terugblik Strategie & Doelgroepen
Proeftuin #2 Terugblik Framing, Storytelling & Content
Proeftuin #3 Terugblik Effectieve Campagnes

Enkele hoofdlijnen die volgden uit de presentaties en de gesprekken:

Strategisch communiceren & verbinding met je doelgroep

 • Door je kernwaarden inzichtelijk te maken en je eigen kracht centraal te zetten kan je jezelf positioneren en strategisch communiceren met je doelgroep.
 • Be different -> be relevant -> of culture -> true. Intrinsieke motivatie moet passen bij de identiteit van de organisatie, wees jezelf, zoek de verbinding, maak het gesprek levendig en wees eerlijk, je acties kunnen niet achterblijven bij dat wat je zegt (wie je bent en waar je voor staat).
 • Probeer minder te zenden en meer het gesprek met je doelgroep op te zoeken: wat is voor hen relevant? Waar liggen hun interesses en hoe sluit dat dan aan bij de eigen activiteiten en doelen. Vind dan het ‘haakje’ waarover je in gesprek kan gaan.
 • Laat mensen zelf aan het woord. Praat niet over of voor hen. Een persoonlijke verteller (echt laten zien van de ‘personality’) maakt het verhaal.

Framing

 • Verschillende frames worden gebruikt in de sector. Deze vallen te groeperen in de categorieën ‘rechtvaardigheidsframe’, ‘slachtofferframe’, ‘global village frame’, “onze schuld frame” & vooruitgangsframe. Hier lees je meer over deze frames.
 • Laat meer je impact zien. De ‘Tone of voice’ is vaak negatief. Dit geldt niet alleen voor het slachtoffer frame, maar voor veel communicatie in de sector. Het gaat vooral om wat er op dit moment niet goed gaat en wat er nog moet gebeuren. Er wordt weinig verteld wat er in het verleden is gelukt.
 • Uit onderzoek is gebleken dat publiek zich niet echt bewust is van de vooruitgang die de afgelopen jaren geboekt is. Hierdoor zijn mensen moedeloos geworden en is de draagvlak van ontwikkelingssamenwerking minder geworden.

Gedragsverandering

 • Mensen reageren vaak niet rationeel. Emotie speelt een grote rol in gedragsverandering en is in zekere zin ‘ongrijpbaar’. Dat wil niet zeggen dat feitelijke informatie geen rol speelt bij gedragsverandering. Als de (negatieve) gevolgen van een actie niet bekend zijn, moet er geïnformeerd worden.
 • B = MAT. Gedragsverandering is te creëren wanneer de motivatie, ability & de trigger op hetzelfde moment samenvallen.
 • Gedragsverandering is mogelijk als er een mix is van de volgende elementen: er wordt ingespeeld op emotie, de juiste informatie is beschikbaar, de verandering is makkelijk en de urgentie wordt echt gevoeld.
 • Je kunt gebruik maken van de piramide van betrokkenheid. Onderin staat het simpelweg liken van campagne berichten. Bovenin staat ownership oftewel meebeslissen en meewerken. Daartussenin zitten nog meerdere stappen in het vergroten van betrokkenheid.

Onderzoeken rondom beeldvorming van ontwikkelingssamenwerking en de effectiviteit van campagnes:

De volgende onderzoeken zijn ons opgevallen:

1. Bond – Hoe kunnen we het beste met onze uitdagingen omgaan?

Wat kunnen we nog verbeteren om structurele veranderingen te bereiken? Een paar tips van Bond, de Britse koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking:

 • Ontwikkel gedeelde campagnes – Elke organisatie heeft een eigen specialiteit, maar veel onderwerpen raken ons allemaal. Daarom moeten we meer samen optrekken om structurele oplossingen te kunnen bieden voor armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
 • Versterk het maatschappelijk middenveld – Grote ontwikkelingssamenwerking organisaties worden er vaak van beschuldigd dat ze teveel de lokale organisaties verdrukken. Hoe kunnen we mensen ondersteunen zodat ze zelf veranderingen kunnen maken in plaats van dat we hen vragen onze campagnes te ondersteunen?
 • Promoot antwoorden – bekritiseer niet alleen wat er mis is, maar zoek ook naar mogelijke antwoorden en communiceer die zo duidelijk mogelijk.

Het hele rapport vind je hier.

2. International Civil Society Center – Reacties op het populisme in het digitale tijdperk

Het International Civil Society Center heeft een rapport geschreven naar wat organisaties kunnen doen om het maatschappelijk middenveld zo sterk mogelijk te maken. Het rapport focust op waar de legitimiteit vandaan komt. Welke narratives werken het best? En hoe kunnen we omgaan met aanvallen op het maatschappelijk middenveld?
Het hele rapport vind je hier.

3. Oxfam GB – Welke strategieën leiden het vaakst tot beleidsverandering?
Oxfam heeft een kwantitatief onderzoek gedaan naar welke methoden het vaakst hebben geleid tot succesvolle beleidsverandering. Enkele conclusies uit dat rapport:

 • Maak gebruik van een window of oppertunity. Er is vaak maar een gelimiteerde set van momenten dat beleidsmakers naar je luisteren, maak dus gebruik van het juiste moment en leer die herkennen.
 • De meeste campagnes waren succesvol als er tegelijkertijd een insider strategie werd uitgevoerd (praat direct met beleidsmakers) én een outsider strategie (mobiliseer je achterban om de druk op te voeren).
 • In het globale zuiden werkten campagnes vaker als de noordelijke partners een ondersteunende en minder prominente rol speelden.

Het hele rapport vind je hier.

4. Thomas Coombes – Hope based communications
Thomas Coombes heeft een communicatie strategie ontwikkeld die hij baseerde op hoop. In deze tijd kan hoop een krachtige tegenkracht vormen voor een gevoel van wanhoop, fatalisme of cynisme. Met de volgende 5 manieren kan je het idee van hoop inzetten in je communicatie:

 • Geef ook richting voor oplossingen aan als je een probleem documenteert.
 • Presenteer kansen in plaats van dreigementen.
 • Vier waar je voor staat in plaats van de bekritiseren waar je tegen bent.
 • Vertel verhalen waar mensen positief in voorkomen en niet als slachtoffers worden geportretteerd.
 • Denk actief na over welke emoties je mensen wilt laten voelen.

Het hele rapport vind je hier.

5. More than Words – Global Dialogue
‘Narrative change’, ‘framing’ en ‘strategische communicatie’ zijn concepten die het goed doen in onze sector. We merken echter dat het delen van lessen en inzichten op deze onderwerpen vrij ad hoc is geweest. Om dit gat te vullen is dit rapport van Alice Sachrajda en Lena Baumgartner gemaakt. Het rapport gaat in op hoe we als sector ons meer positief, toekomstgericht en collaboratief in onze communicatie kunnen opstellen.
Lees hier meer.