yellow shape
Publication

The Leave No One Behind Guide

In augustus 2015 publiceerde de werkgroep ‘sociale inclusie’ binnen het Partos Leerplatform de gids Leave no one behind. De gids had als doel om de werkgroep ontwikkelingsorganisaties, overheden, beleidsmakers, donoren en de private sector te inspireren om aan inclusie van gemarginaliseerde groepen te werken. 

“Wat moet er precies gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen in economische ontwikkeling?”

Extreem arme en gemarginaliseerde groepen zijn vaak niet goed zichtbaar in hun gemeenschap en worden daarom met regelmaat over het hoofd gezien tijdens de opzet van ontwikkelingsprogramma’s. Het resultaat is dat de mensen die de hulp juist het hardst nodig hebben, vaak niet kunnen profiteren van de economische ontwikkelingen die deze programma’s genereren. In de nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties heeft inclusie van gemarginaliseerde groepen een prominente plek gekregen. Maar wat moet er precies gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan komen in economische ontwikkeling? De Partos werkgroep Sociale inclusie heeft in samenwerking met het Afrika Studie Centrum een seminar serie georganiseerd over dit onderwerp. Deze praktische gids is bedoeld om alle stakeholders te inspireren om aan inclusie van gemarginaliseerde groepen te werken, aldus de werkgroep Sociale inclusie.