yellow shape
Publication

Coherentiemonitor: ‘Let’s Walk the Talk Together’

Samen met Foundation Max van van der Stoel en Woord & Daad organiseerde Partos de conferentie ‘Coherent Beleid voor Ontwikkeling – the Next Level’ in Den Haag. Minister Ploumen nam daar de coherentiemonitor ‘Let’s walk the talk together’ in ontvangst.

Beleidscoherentie voor ontwikkeling moet een centraal uitgangspunt worden voor alle beleid dat raakt aan de belangen van ontwikkelingslanden.

“De eerste coherentiemonitor”

In de monitor staan verschillende cases die incoherent beleid aantonen, maar ook een aantal aanbevelingen om tot meer coherentie te komen. Zo moet beleidscoherentie voor ontwikkeling een centraal uitgangspunt worden voor alle beleid dat raakt aan de belangen van ontwikkelingslanden. De conferentie wist veel aandacht te genereren, waarmee een momentum is gecreëerd om beleidscoherentie weer hoger op de (politieke) agenda te krijgen. In de media was volop aandacht voor het rapport en de conferentie. Tijdens een bijzondere procedure in de Tweede Kamer is de ‘coherentiemonitor’ ook in het parlement gepresenteerd.

Partos, Woord en Daad en FMS hebben sindsdien vanaf de zomer van 2015 samengewerkt aan een projectvoorstel voor de Europese Commissie om het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie te begeleiden. Insteek van dit project, genaamd Building Change, is een coherente implementatie van de SDGs. In december 2015 is dit project gefinancierd en van start gegaan met een goedbezochte kick-off bijeenkomst en werd in mei 2016 het project afgesloten met de presentatie van de eerste Building Change publicatie.