yellow shape
Publication

‘Ready for change? Global Goals at home and abroad’

Op 19 mei 2016 ontving Christiaan Rebergen, Directeur Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het eerste officiële exemplaar van ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’. Deze publicatie kreeg hij van Partos-directeur Bart Romijn tijdens de internationale Ready for Change conferentie in NEMO, Amsterdam. Als reactie hierop hield Rebergen, uit naam van minister Ploumen, die helaas wegens ziekte niet aanwezig kon zijn, een speech over het belang van de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs), in zowel Nederland als buitenland.

Hoe kan Nederland al haar inspanningen SDG-proof maken?”

40 organisaties claimen: maak alle beleid coherent met duurzame ontwikkelingsdoelen

Het rapport ‘Ready for Change? Gobal Goals at home and abroad’ was de eerste uitgebreide verkenning van wat de SDGs voor consequenties hebben voor Nederland en de Europese Unie. Hoe kunnen de SDGs juist als leidraad dienen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling? En hoe kan Nederland al haar inspanningen SDG-proof maken?

Het rapport is aan Christiaan Rebergen aangeboden om te delen met minister Ploumen, maar is expliciet gericht aan het hele kabinet. Daarom zijn aan Rebergen twaalf extra exemplaren aangeboden, voor de collega-bewindspersonen van minister Ploumen.

Inmiddels is Ready for Change verder gegaan onder de naam Building Change.