yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Aanbieding Manifest ‘Nieuwe Economie Nu’ in de Tweede Kamer

Nog niet eerder sprak een zo groot en divers gezelschap zich uit tegen voortgaande ongeremde economische groei. Het roer moet om! Building Change en meer dan 70 organisaties onderschrijven de noodzaak van de transitie naar een nieuwe economie. Vandaag wordt het Manifest 2023 ‘Nieuwe economie nu!’ overhandigd in de Tweede Kamer aan de leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

21 februari 2023

De aarde gaat zwaar gebukt onder klimaatontwrichting, vervuiling en verlies van biodiversiteit. Ook sociaal gaat het niet goed: onze samenleving kampt met groeiende ongelijkheid, de gestage afbraak van de publieke sector en toenemende polarisatie. En internationaal lijden de mensen die het minst aan de problemen hebben bijgedragen het meest onder de gevolgen ervan. Steeds meer mensen zien in dat de problemen hun oorzaak vinden in ons huidige economische model. Een model dat economische groei en financiële winst najaagt, en nauwelijks kijkt naar een eerlijke (mondiale) verdeling en de gevolgen voor de natuur, onze leefomgeving en ons welzijn. De wetten van dit economische systeem leiden ons nu langzaam maar zeker naar een ecologische en humanitaire ramp: eindeloze groei op een eindige planeet is niet mogelijk.

Welzijnseconomie

Het moet dus anders. En het kan anders. Als we ons laten leiden door wat wérkelijk van waarde is. Als we niet langer groei en winstmaximalisatie nastreven, maar ons richten op gemeenschappelijk welzijn: het welbevinden van alle mensen, van onze planeet en van zowel de huidige als de toekomstige generaties. We moeten ons opmaken voor een ware transitie, een systeemverandering waarbij we inzetten op een welzijnseconomie. Daarin voert niet het BBP de boventoon, maar zijn andere vraagstukken veel belangrijker, zoals: Wordt wereldwijd in de basisbehoeften voorzien? Hoe worden grond en grondstoffen verdeeld? Kan de natuur de komende generaties nog voldoende bieden? Alleen zo’n transitie kan leiden tot een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet.

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft dit streven naar een nieuwe economie verwoord in een manifest met een pleidooi om in te zetten op een welzijnseconomie. Dit door ruim 70 organisaties ondertekende manifest is op dinsdag 21 februari om 13.15 uur aangeboden in het gebouw van de Tweede Kamer aan de leden van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Bekijk het Manifest ‘Nieuwe Economie Nu!’