yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Nieuws

Actieve deelname bij integriteitsbijeenkomst

Op 8 november organiseerden Goede Doelen Nederland en Partos een integriteitsbijeenkomst. Hierin bespraken we diverse onderwerpen, zoals: preventie, het screenen van corporate partners en integriteit vanuit het perspectief van de ngo en de donor. Daarnaast werd het tweede rapport, over de aandacht die onze leden besteden aan integriteit in hun jaarverslag, gepresenteerd. Dit alles was voer voor veel vragen en discussie vanuit de zaal.

10 november 2022
Integriteit in de jaarverslagen 2021

Allereerst presenteerde Lotte Toet van Gelijkspel én oud-stagiair van Partos de belangrijkste resultaten van haar onderzoek naar integriteit in de jaarverslagen 2021 van onze leden. Vanuit de Partos Gedragscode en de Erkenningregeling is er de verplichting om in je jaarverslag te laten zien wat de organisatie aan integriteit doet.
Ten opzichte van de jaarverslagen 2020 wordt er iets meer aandacht aan integriteit besteed. Dat is goed nieuws natuurlijk, maar we streven ernaar dat uiteindelijk 100% van onze leden dit doet. Het volledige rapport is naar de deelnemers van de bijeenkomst gestuurd en is ook op te vragen door andere leden. In het rapport vind je naast de onderzoeksresultaten ook veel best practices uit diverse jaarverslagen. 

 

Oxfam Novib en de verbetering na het Haiti-schandaal

Daarna was de beurt aan Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. Hij vertelde wat Oxfam Novib en de bredere Oxfam confederatie na het Haiti-schandaal, volgend jaar alweer vijf jaar geleden, hebben gedaan om dergelijke situaties te voorkomen. Op verzoek van Oxfam heeft een onafhankelijke commissie een diepgaand onderzoek gedaan en tal van nuttige aanbevelingen gedaan. Dit leidde voor de Oxfam confederatie tot een integriteitskader waar iedereen zich aan dient te houden. Daarnaast besteedt Oxfam veel aandacht aan de organisatiecultuur. Michiel deelde tot slot specifieke lessen die geleerd zijn en aandachtspunten voor de toekomst. 

 

 

Voorkomen van integriteitsschendingen

Romee Pameijer, Global Integrity Advisor van War Child Nederland, liet zien hoe haar organisatie integriteitsschendingen probeert te voorkomen. Het is vooral heel belangrijk dat een organisatie regelmatig een realiteitscheck doet als het om integriteit gaat: niet iets wegwuiven, maar alle signalen serieus nemen. Romee gaf concrete tips hoe je als organisatie aan preventie kan doen. Ook zij benoemde het belang van een integriteitscultuur. 

 

Hoe ga je om met verschillende meldingen?

De deelnemers gingen in groepjes uiteen om te praten over inzichten die ze hadden opgedaan en om te bekijken waar ze de volgende dag onmiddellijk mee aan de slag wilden gaan. Uit de plenaire terugkoppeling bleek dat er nog veel vragen waren, vooral over hoe je om kunt gaan met anonieme meldingen of met mensen die wel iets signaleren, maar daar geen melding van willen doen. Hoe ga je daar als integriteitsmedewerker mee om? 

 

Due diligence-procedure

Marit Maij, directeur/bestuurder van ActionAid, sloot het rijtje sprekers af met een presentatie van de due diligence-procedure die zij hanteren om te beslissen of ze een bepaalde samenwerking aangaan of niet. Dit proces is relevant bij samenwerkingen met de private sector en met corporate fondsen.  ActionAid hanteert hierbij een heel duidelijk schema. 

 

Oproep voor moreel leren

Bart Romijn, directeur van Partos, eindigde de middag met een oproep om vooral ook veel aandacht te besteden aan moreel leren. In hoofdstuk 5 van de nieuwe Handreiking Integriteitssysteem kun je hier meer informatie over vinden. Naast de verrijkte Handreiking werd ook het stappenplan voor het opzetten van een integriteitssysteem geïntroduceerd. Dit bevindt zich nog in een conceptfase en zal waarschijnlijk begin 2023 verschijnen.