yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Adviesraad Internationale Vraagstukken voert spoedonderzoek uit naar de internationale verantwoordelijk Nederland

Tijdens het plenaire Kamerdebat van 16 april heeft het kabinet de Tweede Kamer toegezegd de Adviesraad International Vraagstukken te vragen om een spoedonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek zal gaan over welke rol Nederland kan innemen in het bestrijden en verlichten van de impact van de coronacrisis in ontwikkelingslanden. Heel belangrijk omdat met deze toezegging de aandacht voor de internationale verantwoordelijkheid van Nederland geborgen is.

07 mei 2020

Partos heeft in samenwerking met de lobbygroep input geleverd aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wat betreft het spoedonderzoek. Hierin is de noodzaak van het opkomen voor de meest kwetsbaren opnieuw onderstreept. Daarnaast is er gewezen op het belang van het betrekken van lokale organisaties, om juist zij met hun kennis van de lokale gemeenschap effectieve hulp kunnen bieden. Om onze internationale verantwoordelijkheid te nemen moeten we de huidige begroting ongemoeid laten, en daarnaast minimaal 1% van het noodpakket van minister van financiën Wopke Hoekstra besteden aan de mondiale aanpak.

Verwacht wordt dat het AIV-advies snel wordt afgerond. Het Kabinet zal daaropvolgend een reactie opstellen. Uiteraard houdt Partos dit nauwgezet in de gaten! Mede naar aanleiding van het AIV-advies zal Partos zich bij de Tweede Kamer sterk blijven maken om minimaal 1% van de noodmiddelen voor een mondiale aanpak beschikbaar te stellen én dat de bestaande OS-inzet behouden blijft, óók als de economische ontwikkeling van Nederland tegenvalt.