yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Blog 1 | Inspelen op Den Haag: backstage

Veel van onze leden hebben een lobby- of politieke afdeling. Maar wat doen lobbyisten en politiek analisten in de ontwikkelingssector eigenlijk? Hoe behartigen zij de verschillende belangen? En hoe ziet een normale werkdag eruit? In deze blog geven wij antwoorden op al je vragen over lobby, politiek beïnvloeden en beleidscoherentie. Hierbij focussen we op het belang van samenwerking tussen organisaties, waardoor we samen een krachtigere stem creëren in de politiek! We trappen af met onze eigen lobbyist: Koos de Bruijn!

03 december 2020

Zou je kort iets over je professionele achtergrond kunnen vertellen? 

Ik ben sinds 7 jaar Manager Advocacy bij Partos en coördineer in deze rol de lobby namens Partos en de sector. Hiervoor heb ik een aantal netwerken gecoördineerd, waaronder het Jubileenetwerk over de schuldencrisis in ontwikkelingslanden en het Tax Justice Netwerk in Nederland. Ook heb ik bij een lobbyadviesbureau gewerkt, daar heb ik het vak geleerd. Ik heb Internationale Betrekkingen gestudeerd in Groningen. Je zou kunnen zeggen dat ik van een heleboel onderwerpen iets weet, maar van geen enkel onderwerpen alles.

Wat maakt dat je lobbyist bent geworden bij Partos?  
Het is een mooie plek als centrum van de sector. Belangen van ontwikkelingsorganisaties komen hierin bij elkaar. Mensenrechten, democratie en ontwikkeling waren voor mij altijd al bijzonder interessante thema’s. Ook tijdens mijn studie lag ontwikkelingssamenwerking als thema me aan het hart. Het is mooi om vanuit Partos met al deze onderwerpen aan de slag te zijn.

Ik vind dat je wel wat te melden moet hebben om het contact aan te gaan.

Op wat voor manieren probeert een lobbyist de politiek te beïnvloeden? 
De dagelijkse praktijk is divers. Er bestaat een klassiek beeld van lobbyisten, namelijk dat we voornamelijk borrels en recepties afstruinen om mensen aan het praten te krijgen. Dit beeld is echter achterhaald. Wellicht doen sommigen het nog steeds zo, maar dit is niet mijn verhaal. Een belangrijk deel van mijn dagelijkse werkzaamheden bestaat uit het op de hoogte zijn van waar het politieke debat over gaat, zodat ik weet wat er speelt bij de ontvangers van onze lobby. Tegelijkertijd moet je ten alle tijden goed in contact blijven met key stakeholders in de politieke besluitvorming. Dus er zijn een aantal Kamerleden en ambtenaren waar we geregeld contact mee hebben. Ik vind dat je wel wat te melden moet hebben om het contact aan te gaan. Ik ben niet van zomaar een kopje koffie drinken om bij te praten – toch hoort dat er ook wel bij. Daar moet ik mezelf soms even toe zetten.

Hoe vullen het lobbywerk van Partos en dat van lidorganisaties elkaar aan? 
We hebben een lobbynetwerk waarin we leden op de hoogte houden van wat er zoal speelt in de Partos-lobby. Hiermee hebben we per kwartaal een bijeenkomst om uitwisselingen te faciliteren en maandelijks versturen wij de lobbynetwerknieuwsbrief. Daarnaast onderhouden we een Politieke Monitor. Hierin houden we voor onze leden bij wat er speelt in Den Haag op het gebied van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.*

Ook hebben we een kerngroep met corporate lobbyisten die van hun directies expliciet het mandaat hebben gekregen om organisatie-overstijgend te werken aan de Partos-thema’s. Met deze lobbyisten hebben we wekelijks een meeting om te bespreken wat er speelt en hoe we dat kunnen aanvliegen. Een deel van het coördinatiewerk zit erin dat we een gezamenlijke boodschap uitdragen. Ik denk dat dit ook de kracht is. Wij als Partos trekken niet per se alle woordvoering naar ons toe, maar maken gebruik van de contacten en netwerken die er zijn en faciliteren die contacten en netwerken ook.

Wat is een project waar jij aan hebt meegewerkt dat succesvol de Haagse politiek heeft beïnvloed? Hoe zag je deze beïnvloeding terug in het huidige beleid? 
Als Partos hebben wij tijdens de vorige verkiezingen onze schouders gezet onder de campagne voor een duurzaam regeerakkoord. Weliswaar kwamen de SDG’s niet centraal te staan in het regeerakkoord, maar de campagne heeft er wel aan bijgedragen dat  dat de SDG’s prominent op Kaags agenda zijn gekomen. Deze verkiezingen zien we dat Ontwikkelingssamenwerking prominent terugkomt in een aantal partijprogramma’s. Ook is de SDG-toets verwerkt in een aantal programma’s. Dit is ook zeker mede te danken aan de inzet van Partos en van onze leden.

Ervaar je een gemis aan persoonlijk contact in de lobbywerkzaamheden vanwege corona? 
Deels wel, als je het hebt over bijeenkomsten en politieke debatten die wegvallen. Tijdens bijvoorbeeld het bijwonen van Tweede Kamerdebatten heb je gesprekken in de coulissen en die vallen nu weg. Dit zijn vaak juist momenten met politici of leden waar je later op kan voortborduren. Na de coronacrisis zal dit wel weer terugkomen en zullen wij dit ook weer oppakken. Aan de andere kant is de drempel om elkaar te (video)bellen lager geworden, wat het leggen van contact ook weer makkelijker maakt. Hopelijk blijft dit behouden nadat de crisis beteugeld is.

* Ontvang je nog niet wekelijks de update van onze Politieke Monitor in je mailbox? Meld je dan aan bij marije@partos.nl om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen uit de Tweede Kamer! 


Dit was deel 1 van een reeks blogs waarin we een kijkje nemen in het leven van een lobbyist! Wil jij of een collega ook meer vertellen over jouw werkdag als lobbyist of politiek analist? Stuur dan een mailtje naar koen@partos.nl