yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

Blog 4 | Inspelen op Den Haag: backstage

Veel van onze leden hebben een lobby- of politieke afdeling. Maar wat doen lobbyisten en politiek analisten in de ontwikkelingssector eigenlijk? Hoe behartigen zij de verschillende belangen? En hoe ziet een normale werkdag eruit? In deze blog geven wij antwoorden op al je vragen over lobby, politiek beïnvloeden en beleidscoherentie. Hierbij focussen we op het belang van samenwerking tussen organisaties, waardoor we samen een krachtigere stem creëren in de politiek! In deze editie: Evita Rozenberg, lobbyist bij IRC.

24 maart 2021

Kan je iets vertellen over je achtergrond?

Ik werk als Programma Officer bij IRC. Een internationale NGO die zich inzet voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH) in ontwikkelingslanden. Mijn werk is hier tweeledig: ik lobby in samenwerking met Partos en het Netherlands Water Partnership (NWP) bij de Nederlandse politiek én ik adviseer bij internationale lobbyprojecten en initiatieven.


Voor IRC heb ik een master internationale betrekkingen gevolgd, met een focus op global conflict and security. Daarna heb ik een traineeship gevolgd bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de VN. Hier raakte ik met name geïnteresseerd in de de grondoorzaken van conflict. Daarna werd ik voorzitter van de jongerendenktank (The West Wing) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, daar hield ik me onder andere bezig met inclusieve duurzame groei. Vanuit die interesse kwam ik zo’n drie jaar geleden uiteindelijk hier terecht.

 

Mijn motivatie is eigenlijk heel idealistisch. Hier in Nederland zijn veel dingen vanzelfsprekend, die dat in andere landen helemaal niet zijn. 

Wat zijn jouw drijfveren voor het werk dat je doet?
Mijn motivatie is eigenlijk heel idealistisch. Hier in Nederland zijn veel dingen vanzelfsprekend, die dat in andere landen helemaal niet zijn. Het moet overal normaal zijn dat er genoeg en veilig drinkwater beschikbaar is en dat mensen in het ziekenhuis hun handen kunnen wassen. 

 

Hoe komt het dat je voor een onderwerp als toegang tot water belangenbehartiging nodig hebt? Dat is toch vooral een kwestie van zorgen dat het er is?
Dat is een oude, niet duurzame benadering. Wij proberen niet alleen putten te slaan, maar echt een systeem neer te zetten. Daarbij hoort ook een politiek systeem waarin water als doel goed verankerd is en waar beleidsmakers ook ter verantwoording geroepen kunnen worden. Wat we doen is enerzijds het helpen van beleidsmakers met het formuleren van doelen, het alloceren van de nodige budgetten en het maken van beleid. Anderzijds ondersteunen we bij het mobiliseren van het maatschappelijk middenveld.


Mijn lobbywerk in Nederland is van een heel andere aard. Water is niet een heel politiek onderwerp. Met andere woorden: het krijgt weinig aandacht in de Kamer. 
Dat is niet perse verkeerd. We richten ons er voornamelijk op dat het ministerie genoeg aandacht heeft voor en beleid maakt op SDG 6 (Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen, red.) We zetten ons voornamelijk in op het verbeteren van het beleid en minder op het lobbyen voor meer budget. Dit omdat dit dan weer ten koste gaat van  andere beleidsterreinen.

 

Merk je verschil tussen lobbyen in Nederland en andere landen?
In Nederland is beïnvloeding vrij makkelijk. We hebben een relatief open politiek systeem: je kan makkelijk in contact komen met politici en wordt (meestal) serieus genomen, ook als jonge vrouw. Dat is in bijvoorbeeld India wel anders. We hebben daar net een project gedraaid om specifiek lokale vrouwengroepen te mobiliseren. Voor hen was het moeilijk deel te nemen aan het politieke proces of hun problemen aan te kaarten. Ook in andere landen is voor veel groepen de toegang tot de politiek slecht. Wereldwijd is de ruimte voor het maatschappelijk middenveld zelfs aan het krimpen. 

Kan je een lobbydoel van je noemen die succesvol is geweest?
Ik geef je er zelfs twee: internationaal hebben we zojuist de campagne ‘Voices for Water’ afgerond. Deze campagne vroeg aandacht voor het belang van maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met water. Voor toegang tot water is het namelijk heel belangrijk dat er verantwoordingsmechanismen zijn. Onder andere de Wereldbank en UN-Water juichten deze campagne toe.

In Nederland hebben we de Kamerleden Stoffer (SGP) en Van Brenk (50PLUS), twee toenmalige adoptieouders van onze SDG (een project van Building Change, red.), zover gekregen om een motie in te dienen welke Minister Kaag oproept een ambitieus en geloofwaardig plan op te stellen om de doelstelling (van toegang tot sanitaire voorzieningen voor 50 miljoen mensen) voor 2030 te behalen. Hier zijn we vervolgens zelf samen met het ministerie mee aan de slag gegaan. 

 

Wat voor een misvatting hebben mensen over het lobbywerk?
Ik denk dat veel lobbyisten in de ontwikkelingssamenwerkingssector onderschatten hoe belangrijk het is om meer gezamenlijk op te trekken. Veel ngo’s hebben een eigen agenda: ze willen meer geld en aandacht voor hun onderwerpen. Dat ten koste kan gaan van andere clubs. Daar zit het belang van Partos.

 

Ik zou zeggen, laten we niet lobbyen voor alleen het budget, maar voor wat we zouden willen bereiken. Dat werkt.

Hoe biedt Partos daar een oplossing voor?
Partos zorgt dat dat alle ngo’s bij elkaar komen. Dat is ontzettend belangrijk. Op subthema’s weten organisaties hierdoor beter een link met elkaar te leggen.


Daar zit tegelijkertijd ook de uitdaging: hoe te zorgen dat er voor al die subthema’s aandacht is. Partos kiest ervoor de lobby te focussen op een select aantal doelen, dat is goed, maar daarmee verlies je ook verdieping. Zo begint het pleidooi voor meer os-budget een grijze plaat te worden
. Ik zou zeggen, laten we niet lobbyen voor alleen het budget, maar voor wat we zouden willen bereiken. Dat werkt.

 

De verkiezingen zijn net achter de rug. Waar hoop jij op tijdens de formatie?
Ik ben hoopvol voor een progressief regeerakkoord. We hebben met elkaar goed werk geleverd om goede stukken over ontwikkelingssamenwerking in de programma’s van partijen te krijgen. Daarnaast is er, onder andere door mijzelf, veel contact geweest met D66. Wat we van hen terugkrijgen is veelbelovend. Zij hebben een sleutelrol in de formatie. Nu hopen dat er nog een kleine progressieve partij aansluit.

 

Waar ben je komende tijd druk mee?
Ik hou nu in de gaten wie de nieuwe os-woordvoerders worden. Voor hen organiseren we met de ngo’s binnen het Netherlands Water Partnership (NWP) een seminar over de wateragenda. Bovenal heb ik – na afgelopen weekend alle podcasts met duiding over de verkiezingen plat te hebben geluisterd – zin om met een nieuwe kamer aan de slag te gaan. 

 

Dit was deel 4 van een reeks blogs waarin we een kijkje nemen in het leven van een lobbyist! Deel 1 met Koos de Bruijn (Partos) vind je wimer@partos.nl .