yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Blog

Blog Liana: Opnieuw kijken naar de rol van burgers in duurzame ontwikkeling is hard nodig

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Ik schrijf dit in de trein na een CONCORD-bijeenkomst vanuit Brussel en ben op weg naar de inaugurele rede van Sara Kinsbergen in Nijmegen. In Brussel is het prachtig wit van de hevige sneeuwval van gisteren. De lucht is blauw en de zon schijnt. Het is genieten geblazen als ik uit het raam kijk. Het is belangrijk om dat zo af en toe eens heel bewust te doen. Genieten van kleine dingen en daar energie uithalen, zo las ik laatst in een tijdschrift. Als de wereldproblemen te groot zijn om te bevatten, is het makkelijk om daarover te blijven piekeren en pessimistisch te worden. Het helpt om dan een moment te nemen en bewust te genieten. Deze treinreis die heel onhandig midden op de donderdag valt, is daarom eigenlijk precies wat ik nodig heb.   

18 januari 2024

Het viel me gisteren op dat NRC signaleerde dat er broos vertrouwen was bij Wilders in het formatieproces. Ik vind dat zorgwekkend. Mark Vermeulen, directeur van het Aidsfonds, zei het treffend in zijn nieuwjaarspeech: je mag niet vergeten dat de PVV een extreemrechtse partij is. Hun verkiezingsprogramma sluit mensen uit op basis van hun geaardheid, geloof en overtuigingen. Als deze partij aan de macht komt, heeft dat impact op veel mensen. De PVV is geen democratische partij. In wat zij voorstaan, schuilt een gevaar van uitsluiting van bevolkingsgroepen en het stimuleren van het eigen volk eerst sentiment.  

Dat gevoel blijkt trouwens verbazingwekkend Europees

Dat merkte ik in Brussel, waar bij het Policy Forum van CONCORD was. Dit is de Europese koepel van leden- en netwerkorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking, zoals Partos. In aanloop naar de Europese verkiezingen wordt bekeken waar we vanuit dit netwerk de nadruk op willen leggen in de lobby op zowel nationaal als Europees niveau. Vanuit verschillende voorspellingen blijkt heel duidelijk dat ook bij de Europese verkiezingen gevreesd wordt voor een significante toename van extreem/conservatief rechts.  

Op Europees niveau spelen exact dezelfde tendensen als in Nederland

Dat is niet gek natuurlijk, maar we doen in Nederland soms alsof de hele wereld om ons draait en als je niet oppast, ga je dat nog geloven ook. Het is goed om ons te beseffen dat de rechtse wind overal is opgestoken. Het is nu de kunst om het verhaal van internationale solidariteit en samenwerking nog over te kunnen brengen en niet mee te gaan in het narratief dat alles in eigen land eerst moeten worden opgelost en/of aangepakt, voordat we over de grenzen kijken. Dat is geen gemakkelijk opgave voor onze sector, maar wel een noodzakelijke. 

The appeal of the underdog

En zo kom ik op mijn reis naar de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar Sara Kinsbergen, die in juli afgelopen jaar benoemd werd als hoogleraar, vandaag haar inaugurele rede geeft: The appeal of the underdog: on the role of citizens in sustainable development. Mensen in Nederland kunnen (weer) meer betrokken raken bij duurzame ontwikkeling. Want het stoppen van Ontwikkelingssamenwerking, zoals de PVV en andere rechts-georiënteerde partijen willen, zou rampzalig zijn voor mensen in achterstandsposities wereldwijd. Daar zijn we van overtuigd.  

Hoe nu verder?

Hopelijk weet ik na vanmiddag beter hoe we dat kunnen aanvliegen vanuit Partos. We zijn in ieder geval begonnen met verschillende actielijnen vanuit Lobby en Communicatie. Zo worden prominenten ingezet om onze boodschap in het politieke speelveld te ondersteunen. Ook is er een kerngroep communicatie die aan de slag gaat met de korte termijn sectorcommunicatie en draagvlakversterking. Wil je hieraan meewerken? Geef dan een seintje aan Sera Koolmees (sera@partos.nl) . We geven hierbij voorrang aan de korte termijn acties die we nu kunnen uitzetten gezien het politieke speelveld waarin we verkeren. De langere termijn issue-aanpak waar we over spraken tijdens de ALV zal daarmee iets later starten (einde 1e kwartaal). Samen blijven we ons inzetten voor een sterkere positie van onze sector.