yellow shape
nieuws

Campagne ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’

Met het Manifest ‘Nederlanders willen helpen. Geef ons de ruimte’ willen 13 koepels binnen de brede sector het maatschappelijke belang van ‘goed doen’ onder de aandacht brengen van beleidsmakers en beslissers in politiek Den Haag. In het voorjaar is het Manifest per brief aangeboden aan Informateur Mariëtte Hamer, de fractievoorzitters en aan relevante woordvoerders van de Tweede Kamer. Het Manifest is met een korte missiefilm van 1 minuut via de sociale media gelanceerd en al meer dan 10.000 keer bekeken.

23 juli 2021

Het Manifest 

Het Manifest is een bondige samenvatting van het maatschappelijke belang van ‘goed doen’ en laat zien dat onze sector, juist ten tijde van corona, relevanter is dan ooit. Wij vragen de politiek om de initiatieven van Nederlanders om ‘goed te doen’ de ruimte te geven door:  

  • Geven te stimuleren.
  • Vragen van steun niet te belemmeren.
  • Onnodige wet- en regelgeving achterwege te laten.
  • Vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken.
  • Loterijbijdragen veilig te stellen.

Steun de campagne

De strategie achter de campagne is dat er via een campagne twitteraccount de boodschap (betaald) aangeboden wordt op de tijdlijn van de mensen die politieke invloed hebben. Dus geen grote publiekscampagne, maar een hele gerichte campagne met een beperkte targetdoelgroep. De tagetdoelgroep van de campagne bestaat uit zo’n 3.400 personen in politiek Den Haag. Een harde kern van politieke beleidsmakers en -beslissers en mensen daar omheen die veel invloed hebben op deze personen (ambtenaren, politiek adviseurs, persoonlijk medewerkers, etc.). De eerste resultaten zijn positief, maar het is nog te vroeg om echte conclusies te trekken. De missiefilm heeft zo’n 10.000 views bij de targetdoelgroep. Daarvan heeft de helft de missievideo helemaal afgekeken. En dat is een goed resultaat. De komende periode worden er nog verschillende acties online uitgevoerd.

Je kunt de campagne steunen door:

  • Het account van ‘Nederlanders willen helpen’ te volgen op Twitter. Het campagne account is een nieuw account en heeft nog niet veel volgers. Voor de geloofwaardigheid van het account is het van belang dat er zoveel mogelijk volgers komen. Dit kan met een corporate Twitteraccount van je organisatie of met een persoonlijk Twitteraccount. Hoe meer hoe beter.
  • Berichten te liken en te delen en eigen berichten te posten (ook op andere socials zoals LinkedIn en Instagram). In jullie netwerken van volgers zitten ongetwijfeld beleidsmakers en -beslissers of personen die hier invloed op hebben. Hoe meer kanalen de content verspreiden, hoe beter.

Initiatief campagne

De campagne is een initiatief van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De campagne is onderdeel van de inzet van SBF om het overheidsbeleid positiever te maken zodat Nederlanders zich kunnen blijven inzetten voor een betere wereld.

Ondertekenaars Manifest

SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen en Foundations in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Kunsten’92 (Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed), NOC*NSF,  Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (Branchevereniging Ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (Belangenbehartiger beneficianten van goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganisatie voor particulier initiatief), SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD).

Klik hier voor de campagnewebsite waar het Manifest en de missiefilm vinden is.