yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Update Consultatie beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister Schreinemacher is bezig met een nieuwe beleidsnotitie op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen laat zij zich inspireren door het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers. De afgelopen weken stond voor Partos in belangrijke mate in het teken van de nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Lees onze lobby input voor de internetconsultatie
26 april 2022

Partos Input consultatietraject

Partos heeft samen met de lobbygroep input opgesteld voor de internetconsultatie die tot 15 april openstond. Deze input is eind maart met het bredere lobbynetwerk-gedeeld, zodat Partos-lidorganisaties er op konden voortbouwen of naar konden verwijzen in hun eigen inbreng bij de internetconsultatie. De 10-punten die we eerder opstelden is als bijlage bijgevoegd bij de internetconsultatie. Dit 10-punten plan hebben we ook eerder gedeeld tijdens het kennismakingsgesprek dat we met de minister hadden.

Zoals ook tijdens de afgelopen ALV van 21 april opgemerkt werd, valt in de internetconsultatie op, maar ook in de decentraal georganiseerde fysieke consultatiesessies, dat er veel aandacht is voor handel. Om daar tegenwicht tegen te bieden vindt mogelijk de komende weken nog een specifieke sessie met het maatschappelijk middenveld plaats. Hier hadden we graag specifieker over kunnen zijn, maar zover is het helaas nog niet. Zodra meer bekend is, zal dat worden gedeeld.

De verwachting is dat de beleidsnota uiterlijk 17 juni wordt gepubliceerd, zodat de Tweede Kamer er 4 juli over kan debatteren. Uiteraard zal Partos te zijner tijd voor een duiding van en reactie op de beleidsnota zorgen.

Het Wereldcafé met minister Schreinemacher

Wilde Ganzen en Vice Versa organiseerden het Wereldcafé met minister Schreinemacher over het consultatietraject. Het uitgebreide verslag staat hier.  Of je kunt hieronder de video van het event terug zien.