yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

De doorgang van de noodhulpverlening bij een humanitaire ramp is van levensbelang

Minister Van Leeuwen (BHOS) bevriest toekomstige bijdragen aan de VN-organisatie United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). Dat heeft de minister besloten na de beschuldigingen van Israël over de vermeende betrokkenheid van medewerkers van UNRWA bij de gruwelijke aanvallen op Israël op 7 oktober. Het is terecht dat de VN direct maatregelen heeft genomen en belangrijk dat er snel diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de beschuldigingen. Lopend onderzoek mag er echter niet toe leiden, dat er overhaast besloten wordt om een levenslijn voor burgers door te snijden. Deze beslissing komt op het moment dat het Internationaal Gerechtshof onmiddellijke en effectieve actie heeft bevolen om de humanitaire hulpverlening aan burgers in Gaza te waarborgen.

08 februari 2024

Partos is, net als een groep internationale noodhulporganisaties, bezorgd dat Nederland en andere donoren zich hebben verenigd om de financiering op te schorten van de UNRWA, de belangrijkste hulpverlener voor miljoenen Palestijnen in Gaza en de regio. Dit komt midden in een snel verergerende humanitaire ramp in Gaza. Partos vraagt aan de Nederlandse regering om zich in te zetten voor doorgang van de humanitaire hulpverlening naar Gaza, de bescherming van humanitaire hulpverleners terwijl ze hun werk doen, de veiligheid en gelijkwaardigheid van beide volken te respecteren, en om in het bijzonder te pleiten voor een staakt-het-vuren en vrijlating van alle gijzelaars. In welke situatie dan ook en hoe ingewikkeld het conflict ook is, hulpverleners moeten in staat worden gesteld hun werk te kunnen doen. Het is een zorgelijke ontwikkeling als donoren de toegang tot noodhulp stopzetten zonder de uitkomsten van onderzoek af te wachten.  

UNRWA ontvangt dit jaar 19 miljoen euro uit de begroting van BHOS. Die reguliere betaling is al overgemaakt. Nederland wacht de uitkomsten van het onderzoek af. In de tussentijd gaat er geen geld meer naar UNRWA, ook niet bij nieuwe verzoeken vanwege de situatie daar. Het opschorten van de financiering door donorlanden zal gevolgen hebben voor de levensreddende hulp aan meer dan twee miljoen burgers, waarvan meer dan de helft kinderen, die afhankelijk zijn van UNRWA-hulp in Gaza. De bevolking wordt geconfronteerd met hongersnood, en een uitbraak van ziekten door de voortdurende bombardementen van Israël en het onthouden van hulp in Gaza. 

Er zijn 152 medewerkers van UNRWA gedood en 145 faciliteiten van UNRWA zijn beschadigd door bombardementen. UNRWA is de grootste humanitaire organisatie in Gaza en hun levering van humanitaire hulp kan niet worden vervangen door andere organisaties die in Gaza werken. Zij spelen een grote rol in de keten van hulp die organisaties samen bieden aan burgers in Gaza, waaronder de medische faciliteiten, de opvanglocaties, voedseldistributie  en communicatiesystemen. Als de opschorting van de financiering niet wordt teruggedraaid, kan de toch al beperkte humanitaire hulp in Gaza volledig instorten. Wij roepen Nederland en andere landen op om het stopzetten van deze essentiële hulp met grote urgentie te herzien. Het vitale werk dat noodhulporganisaties doen om Palestijnen te helpen overleven moet doorgezet kunnen worden.

 

Update april 24

Uit tussenonderzoek van UNRWA naar mogelijke betrokkenheid van haar medewerkers bij de aanslagen van 7 oktober bleek dat er genoeg mechanismes binnen de organisatie zijn om haar neutraliteit te waarborgen. Daarom hebben inmiddels zeven landen, waaronder Australië, Canada en Japan, de steun aan UNRWA weer hervat. Partos roept het demissionaire kabinet op om het voorbeeld van deze landen te volgen en de opschorting van steun aan UNRWA per direct ongedaan te maken, in lijn met de recente oproep van verschillende oud-ministers als Jozias van Aartsen (VVD) en Bert de Vries (CDA). Net als met het besluit tot opschorting zou Nederland met een besluit tot hervatting andere landen kunnen overtuigen om hetzelfde te doen.