yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Publicatie

De Internationale Klimaatstrategie vraagt om een daadkrachtige aanpak

In het najaar van 2022 deelde minister Schreinemacher de Internationale Klimaatstrategie (IKS) met de Kamer. In aanloop naar de publicatie van deze strategie deelde een coalitie van organisaties een brief met aanbevelingen met de Kamer. Vier thema’s staan centraal voor de Internationale Klimaatstrategie: coherentie en internationale klimaatimpact, grondstoffen, klimaatfinanciering, en klimaatschade. In voorbereiding op het rondetafelgesprek (15 februari) en het debat (30 maart) over de strategie met de minister, delen we hier een position paper voor de Internationale Klimaat Strategie.

Position Paper Internationale Klimaatstrategie
09 februari 2023

Daadkrachtige, duidelijke doelstellingen en deadlines ontbreken

Het kabinet geeft een probleemanalyse van belangrijke thema’s voor effectief internationaal klimaatbeleid, maar de strategie en daadkrachtige doelstellingen en planning ontbreken. Het is een noodzakelijke vervolgstap om de Internationale Klimaatstrategie in een actieplan te vertalen, zodat de Kamer de voortgang van de strategie kan monitoren.

 

Aanbevelingen voor een effectieve aanpak

  1. Zet in op een Rijksbreed plan voor de uitvoering van de Internationale Klimaatstrategie.
  2. Maak gender een dwarsdoorsnijdend thema.
  3. Stel ambitieuze doelstellingen voor het verkleinen van de Nederlandse internationale klimaatimpact
  4. Zet in op een snelle en mondiale overgang naar een rechtvaardige circulaire economie en een eerlijke wereldwijde verdeling van grondstoffen.
  5. Maak de verwachte 900 miljoen publieke klimaatfinanciering additioneel aan de begroting voor ontwikkelingssamenwerking.
  6. Pak een leidende rol in de onderhandelingen over de inrichting van nieuwe financieringsregelingen voor klimaatschade.

Benieuwd naar de toelichting op bovenstaande thema’s? Lees verder in het Position paper NGO-coalitie t.b.v. rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie d.d. 15 februari 2023.

 

Deelnemende organisaties

ActionAid, Both ENDS, Building Change, CARE Nederland, Cordaid, Dorcas, Foundation Max van der Stoel, Mercy Corps Netherlands, Milieudefensie, ONE Campaign, Oxfam Novib, Partos, Plan International NL, Save the Children, Simavi, WECF Nederland, WO=MEN Dutch Gender Platform