yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding

De SDG-toets is een feit!

Het is zover! De SDG-toets is een feit. Vanaf vandaag hebben ambtenaren en politici een extra instrument om voorstellen te laten bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd! Nieuw beleid, wet- en regelgeving wordt vanaf nu getoetst op de bijdrage aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) en of het niet juist onbedoeld een negatieve impact hierop heeft (zowel in Nederland als daarbuiten). Extra aandacht is er vanaf nu voor de effecten op ontwikkelingslanden en de effecten op gender.

30 januari 2019

Wil je voordat je verder leest alvast een blik werpen op de SDG-toets? Je vindt hem hier!

Kan de SDG-toets concreet bijdragen aan duurzame ontwikkeling?
Dit klinkt misschien nogal technisch, maar is het niet! In een artikel gepubliceerd door Building Change (een samenwerking tussen Partos, Woord & Daad, en Foundation Max van der Stoel) op Vice Versa Online wordt dit uitgelegd. Maar om een voorbeeld te geven: het wetsvoorstel voor de oprichting van ‘Invest NL’ – een groot fonds voor impact investeringen wereldwijd. Dit voorstel moet vanaf nu waarborgen dat, als kapitaalinvesteringen in ontwikkelingslanden plaatsvinden, deze niet verkeerd uitpakken voor de lokale bevolking. Zij zijn er economisch beter mee af? Worden met deze investeringen de landrechten gerespecteerd?

Hoe kwam de SDG-toets tot stand?
Al sinds 2017 vragen Tweede Kamerleden om een instrument waarmee duurzame ontwikkeling gestimuleerd wordt alsmede voorkomen wordt dat er besluiten worden genomen die hier een negatieve impact op hebben. Onder meer oud-Kamerlid Elbert Dijkgraaf (SGP) en de Kamerleden Isabelle Diks (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) maakten zich hier hard voor. In 2017 inventariseerde toenmalig minister Lilianne Ploumen de voor- en nadelen van een SDG-toets. Haar opvolger, minister Sigrid Kaag besloot de SDG-toets daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Ambtenaren op de ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben zich op deze taak gestort. En nu is de toets werkelijkheid!

Building Change pleit al langere tijd voor deze toets. Onder andere in het in 2016 gepubliceerde rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’. Dit rapport was een eerste uitgebreide verkenning van hoe Nederland al haar inspanningen SDG-proof kon maken. Ook de oproep tot een Duurzaam Regeerakkoord in 2017 was een initiatief van Partos in samenwerking met De Groene Zaak. Tijdens de formatie en kabinetsonderhandelingen riep een grote groep van 436 bedrijven en maatschappelijke organisaties de onderhandelaars op een duurzaam regeerakkoord te maken waarin de Sustainable Development Goals (SDGs) centraal staan. 

Hoe nu verder?
Het succes van deze toets valt of staat met de toepassing ervan. Daarom zal Building Change, en met ons tientallen maatschappelijke organisaties, het gebruik van de toets monitoren. Én de toets geeft tweede Kamerleden een extra mogelijkheid om bewindslieden aan te spreken over de bijdrage van hun nieuwe voorstellen aan het behalen van de SDGs.

Binnenkort zal Building Change een tweetal bijeenkomsten organiseren over de SDG-toets. Een bijeenkomst is bedoeld om Kamerleden te informeren over hoe ze de toets kunnen gebruiken. De andere bijeenkomst is voor maatschappelijke organisaties met als doel hen wegwijs te maken in het monitoren van het gebruik van de toets en hoe zij dus zelf een bijdrage kunnen leveren aan het succes ervan! Meer informatie over deze bijeenkomst en hoe hiervoor aan te melden zal snel volgen.

 

Benieuwd naar het ultrakorte jaarverslag 2018 van Building Change? Bekijk het hier!