yellow shape
nieuws

Dubbelinterview | Anne-Marie & Karin

Manager Quality, Learning & Innovation Anne-Marie verlaat het Partos-team, terwijl Communicatieadviseur Karin net aan komt vliegen. Hoe kijkt de één terug op dertien jaar Partos en hoe ziet de ander de toekomst? Anne-Marie deelt waardevolle inzichten en vertelt over ontwikkelingen binnen ontwikkelingssamenwerking. Karin werpt een frisse blik op de sector en beschrijft hoe zij communicatie-uitdagingen gaat aanpakken.

23 september 2021

Anne-Marie | Manager Quality, Learning & Innovation

De afgelopen dertien jaar heeft Anne-Marie zich als Manager Quality, Learning & Innovation ingezet, binnen Partos als team en als vereniging, maar ook sectorbreed. Alhoewel Anne-Marie eind deze maand afscheid neemt van het team, blijven haar bijdragen van onschatbare waarde. Welke ontwikkelingen vallen op, welke lessen zijn er geleerd, en hoe ziet de toekomst eruit?

Diversiteit & ontwikkelingssamenwerking

We begonnen als vereniging met een handvol grote organisaties die de dienst uitmaakten en samen leerden en innoveerden. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een diverse club aan organisaties, en tegelijkertijd is de sector zelf minder versnipperd. Het project The Spindle heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbreken van de sector. Partos heeft laten zien dat diversiteit samenwerking niet in de weg staat, maar de sector (en werkomgeving!) juist effectiever, leuker en dynamischer maakt.

De rol van Partos

Vanaf het moment dat ik binnen kwam heeft Partos een steeds ruimer mandaat gekregen. De organisatie is van Uitvoerend Secretariaat van het bestuur uitgegroeid tot een Kernteam dat in samenspraak met leden aanstuurt. Gebaseerd op wat er in de sector speelt maken wij samen met leden bepaalde onderwerpen zichtbaar en zetten deze breed op de agenda. Naast de rol van vertegenwoordiger van leden naar het Ministerie toe, heeft Partos er drie brede kerntaken bijgekregen: Leren & Innoveren, Lobby en Communicatie.

Samenwerking-ontwikkeling-samenwerking

Samenwerking zelf heeft een steeds grotere rol gekregen binnen de sector. Samenwerking in verband met financiering, maar ook samenwerking omdat er een steeds grotere consensus is over hoe belangrijk samenwerking en innovatie zijn om doelen te bereiken. De bijdrage die Partos hieraan levert vergroot de relevantie van onze organisatie, de vereniging en uiteindelijk de sector.

Samen versterkt & samen werkt

Ik ben trots op hoeveel we samen bereikt hebben en hoe we dat sámen bereikt hebben. We gaan discussies met elkaar aan, ook als die soms pijnlijk zijn. Binnen zowel de sector als het ministerie gaan we ongemakkelijke onderwerpen niet uit de weg en versterken we elkaar hierin. Dat is een groot verschil met de situatie dertien jaar geleden en heeft te maken met recht te willen doen aan belanghebbenden. We zijn er nog niet en zullen doorgaan met het voeren van ongemakkelijke gesprekken, maar mogen met zijn allen trots zijn op de topsector die Nederland is.

De toekomst

Als ik in mijn leven op zoek ga naar een rode lijn, zie ik dat wat ik tot nu toe heb gedaan verbonden is met gerechtigheid. Ik richt me op het helen van zaken die disfunctioneel zijn geworden, het herstellen van verstoringen. Hier ligt ook de focus op betreft mijn volgende baan bij Governance & Integrity. Ik ga me bezig houden met de integere organisatie, de organisatie die zich er op heeft ingericht om de gerechtigheid te dienen. Denk hierbij aan veiligheid op de werkvloer naar aanleiding van de #metoo beweging, maar ook aan hoe er actief, proactief en preventief omgegaan wordt met machtsmisbruik en of beslissingen rekening houden met de rechten van alle belanghebbenden.

 

Karin | Communicatieadviseur

Waar de één afscheid neemt, komt de ander net om de hoek kijken. Sinds deze maand heeft Partos er een nieuwe communicatieadviseur bij. Wie is Karin, hoe is ze bij Partos terecht gekomen en hoe gaat zij bijdragen aan communicatie, zowel binnen de vereniging als sectorbreed?

Aardig wat aarde

De afgelopen jaren waren een persoonlijk-professionele zoektocht, die wellicht nog lang niet ten einde is maar me nu bij Partos heeft laten landen. Van au-pair in Parijs tot een BA Communicatie- en informatiewetenschappen in Utrecht en Santiago de Chili, van online marketing in Zurich tot docente Engels in Napels (Italië). Voordat ik op station Partos uitstapte woonde ik in Kasese (Oeganda), waar ik twee jaar lang lokale projecten ondersteunde en vanaf afstand als communicatie ZZP’er werkte.

Landing bij Partos

Sinds de pandemie ben ik terug in Nederland, en aan een master International Relations begonnen. Het werk als ZZP’er gaf me steeds minder voldoening, totdat ik er niet meer onderuit kon. Ik wilde de ontwikkelde expertise in communicatie en marketing, en de kennis van tools, combineren met inhoudelijke verdieping in ontwikkeling(ssamenwerking). Die combinatie heb ik bij Partos gevonden.

De toekomst

Totdat ik de vacature van Partos voorbij zag komen was de organisatie me niet bekend. Via de website en andere bronnen zag ik dat de organisatie ontzettend veel deed, maar het bleef me wat abstract. Na een maand binnen het team is het allemaal veel concreter en begrijp ik beter waarom, hoe en wat Partos doet – en dat met een klein team! Als kersverse communicatieadviseur zie ik veel mogelijkheden om communicatie concreter en helderder te maken, en ook hoe we een brede mix aan communicatietools kunnen inzetten. Want net zoals regio’s, landen en mensen, werken ook tools samen beter.