yellow shape
nieuws

Een spiegel van de samenleving op de werkvloer | Terugblik Partos Kenniscafé

Diversiteit op de werkvloer is een streven waar Partos-leden achter staan. De Partos Gedragscode stelt dat leden niet discrimineren dan wel streven naar diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand en bij de invulling van leidinggevende posities. De praktijk lijkt weerbarstig. Daarom organiseerde Partos, in samenwerking met Diversiteit in Bedrijf, WOMEN en Refugee Talent Hub, een kenniscafé over diversiteit in bedrijf.

15 april 2021

De sessie werd door Nina Guillerme afgetrapt door alle aanwezigen te verwelkomen. Nina stipte het verschil aan tussen diversiteit en inclusie en wat het belang daarvan is. Organisaties kunnen namelijk wel streven naar diversiteit op de werkvloer, maar diversiteit in een organisatiecultuur gaat pas werken als er een inclusieve werkcultuur bestaat. Daarbij is het niet alleen van belang dat er oog is voor de minderheid, maar ook voor de meerderheid – die moet namelijk ook mee ontwikkelen. Daarnaast gaf Nina aan dat het belangrijk is dat men niet bang moet zijn om vragen te stellen, er zijn immers geen domme vragen. Dit was zeker ook op te merken aan de volle Zoom-chat met vele vragen vanuit het publiek.

Hussein Adam Dia, werkend bij de SER en Diversiteit in Bedrijf, was de eerste spreker van het event. In zijn presentatie vertelde hij onder andere waar Diversiteit in Bedrijf voor staat en toe dient. Het doel van DIB is om een open organisatiecultuur te creëren, waar verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden. Daarbij focussen zij op vijf dimensies van diversiteit; arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, gender, leeftijd en LHBTI+. Door diverse strategieën en activiteiten te promoten bij bedrijven, tracht DIB Diversiteit en Inclusie op de werkvloer te verbeteren.

Sander Hehanussa van WO=MEN kaartte in zijn presentatie het belang aan van gendergelijkheid op de werkvloer voor de werknemers en werkgevers. Bij volledige gendergelijkheid op de werkvloer zou onder andere het Nederlandse BBP fors stijgen, zullen er meer innovatieve ideeën tot stand komen, is er minder ziekteverzuim, meer tevredenheid onder werknemers en nog meer goeds. WO=MEN heeft een tool ontwikkeld voor organisaties om de gendergelijkheid in hun organisatie te controleren.

Batsheba White van Refugee Talent Hub vertelde hoe zij zich inzetten om werkgevers alle talenten van vluchtelingen te laten zien en benutten, waardoor vluchtelingen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Door middel van maatwerk zorgt Refugee Talent Hub ervoor dat werkgevers het belang inzien van diversiteit en inclusiviteit in de organisatie. RTH is een werkgeversinitiatief, waarbij er samenwerkingen zijn met bedrijven, maar ook met maatschappelijke en culturele organisaties. Misschien is jouw organisatie de volgende?

Na een aantal vragen over en weer, sloot Nina af met een samenvatting van de sessie. Deze verdeelde ze onder vijf belangrijke take-aways.

  1. Wees kritisch, maar niet bang. Wees niet bang om woorden zoals racisme, seksisme, etc. te benoemen. Door moeilijke gesprekken te voeren en in gesprek te blijven, kan er een oplossing komen.
  2. Creëer ruimte voor groepen om over bepaalde thema’s te spreken, zoals een Diversiteit & Inclusie groep.
  3. Zorg voor een duidelijke visie, missie & strategie rondom Diversiteit en Inclusie.
  4. Creëer een veilige omgeving voor iedereen om te groeien.
  5. Neem ‘minderheden’ aan en zorg voor inclusiviteit. Om het aantrekkelijker te maken om ‘iedereen’ te laten solliciteren, geef bijvoorbeeld aan in de vacaturetekst dat je organisatie zich inspant om een afspiegeling te zijn van de maatschappij.

Houd onze agenda in de gaten voor de opkomende kenniscafe’s!