yellow shape

“Het Partos Innovatiefestival als kick-off moment voor vernieuwing in de organisatie.”

Over zo’n twee weken is het Partos Innovatiefestival 2017! 12 oktober wordt een bruisende dag vol inspirerende sprekers & sessies in het KIT te Amsterdam. Vorig jaar was het Liliane Fonds met een kleine delegatie aanwezig en Judith Schmitz, Manager Bedrijfsvoering en Organisatie Ontwikkeling, vertelde voor het Partos jaarverslag van 2016 waarom zij daar was en hoe ze het vond. Hieronder lees je het interview terug.

26 september 2017

INTERVIEW met Judith Schmitz
Manager Bedrijfsvoering en Organisatie Ontwikkeling | Liliane Fonds

Tien jaar werkt Judith Schmitz bij het Liliane Fonds, vandaag de dag als Manager Bedrijfsvoering en Organisatieontwikkeling. Samen met collega’s kwam ze op het idee om het Partos Innovatiefestival aan te grijpen als een kick-off moment voor meer focus op vernieuwing binnen haar organisatie. Met z’n achten togen ze naar Amsterdam, waarna ze geïnspireerd richting Den Bosch terugkeerden. En er was een vervolg.

Het Liliane Fonds is altijd goed aangesloten geweest op branchevereniging Partos. Ze zijn regelmatig aanwezig op bijeenkomsten voor verschillende disciplines. Zo hebben Judith en haar collega’s meetings bijgewoond van het Partos Financial Network en het M&E netwerk, maar ook in het platform Leave No One Behind is het Liliane Fonds actief. Drie jaar geleden waren ze voor het eerst op het Partos Innovatiefestival. “We kwamen voor de inspiratie, om van buitenaf gevoed te worden en collega’s te ontmoeten”, aldus Judith. 

Afgelopen jaar gingen ze echter met een specifiek doel naar het festival. Het Liliane Fonds heeft werken op eena vernieuwende of meer innovatieve manier tot een van de speerpunten gemaakt. Het Innovatiefestival vormde het startpunt en bood inspiratie. De collega’s verdeelden zich over de verschillende workshops, deden her en der ideeën op en er werd genetwerkt. Judith: “Na het festival hadden we een sessie om te kijken hoe we verder wilden. Een heel concreet idee was om de ‘Professioneel filmen met je smartphone’ training naar het Liliane Fonds te halen. Op het festival was men heel enthousiast over die workshop. Omdat het Liliane Fonds regelmatig reist is het efficiënt als onze medewerkers er ook aansprekende filmpjes van kunnen maken.”

Het Liliane Fonds heeft werken op eena vernieuwende of meer innovatieve manier tot een van de speerpunten gemaakt. Het Innovatiefestival vormde het startpunt en bood inspiratie. 

“Bij het Liliane Fonds zoeken we altijd naar een manier om het werk van onze partners op een goede en authentieke wijze naar buiten te communiceren. Als de programmamedewerkers de projecten die ze bezoeken ook goed kunnen vastleggen, is dit natuurlijk heel bruikbaar voor onze communicatie”, aldus Judith.

Naast de training over het filmen met je smartphone overweegt het Liliane Fonds een ‘innovatiedag’ voor haar medewerkers te organiseren waar ze – onder externe begeleiding – aan de slag gaan met een bepaalde case of probleemstelling. Het doel is om ideeënvorming en creatieve werkwijzen te stimuleren.

Ze vertelt dat het Liliane Fonds niet wil innoveren om het innoveren, maar juist binnen het bestaande werk meer op een open manier wil kijken naar en denken over mogelijkheden. Op het Innovatiefestival herkenden Judith en haar collega’s de aandacht voor samenwerking met sociale ondernemingen, de manier waarop kinderen betrokken kunnen worden en hoe je kunt inspringen op Big Data. “Het Innovatiefestival was voor mij naast inspiratie voor nieuwe ideeën een moment van bevestiging van de richting die we zijn ingeslagen.”