yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Inputsessies Afrikastrategie

Op dit moment wordt op het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt aan een Afrikastrategie. Een publicatie wordt verwacht in het derde of vierde kwartaal van dit jaar. Partos, samen met leden en andere relevante stakeholders, zal in de maand juni 2022 een aantal thematische inputsessies organiseren. Het doel van deze sessies is om tot aanbevelingen te komen voor de Afrikastrategie.

Brief EU-Afrika Top

Download
19 mei 2022

De start van dit traject vindt plaats op de Afrikadag van 28 mei. Inzet is dat tijdens de door het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerde workshop over de Afrikastrategie wat tijd wordt gemaakt om het hier genoemde traject aan te kondigen en het ministerie erop te engageren. In de vijf daaropvolgende weken vindt twee keer per week een thematische sessie plaats. Tijdens iedere sessie worden aanbevelingen geformuleerd, die aan het eind van het traject – dus voor de zomervakantie begint – gebundeld gepubliceerd zullen worden, en aangeboden aan minister Schreinemacher.

De afgelopen twee weken hebben al drie sessies plaatsgevonden, over civic space, klimaatrechtvaardigheid en over voedselzekerheid. Op basis van input van sprekers uit diverse Afrikaanse landen is tot relevante aanbevelingen gekomen.

Voor iedere sessie wordt een panel van inhoudelijke experts samengesteld (NGO’s, Afrikaanse representanten, academici) die over het betreffende onderwerp in gesprek gaan en proberen tot aanbevelingen te komen, onder leiding van een moderator. Het gesprek zal gestreamd worden en deelnemers zullen ook input kunnen geven.

Elk thema wordt door een groepje getrokken. In onderstaand schema staan de sessies op een rij en is aangegeven welke organisatie de trekker is en dus voor de voorbereiding van de betreffende sessie zal zorgen.

Partos draagt zorg voor de technische facilitatie van de sessies.

Als je geïnteresseerd bent in het meedoen met deze sessies, kun je je inschrijven via onderstaande agenda items.

 

Datum Onderwerp
Donderdag 2 juni Civic Space
Dinsdag 7 juni Klimaatrechtvaardigheid
Donderdag 9 juni Voedselzekerheid
Dinsdag 14 juni (onder voorbehoud) Handel
Donderdag 16 juni Gendergelijkheid
Dinsdag 21 juni Gezondheidssystemen
Donderdag 23 juni Jongeren werkgelegenheid en private sector ontwikkeling
Maandag 27 juni Vrede en veiligheid
Dinsdag 28 juni IMVO en leefbaar inkomen
Dinsdag 28 juni ‘s ochtends (onder voorbehoud) Digitalisering