yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Video

Druk bezocht integriteitsevent

Op 10 maart 2022 organiseerden Goede Doelen Nederland en Partos een integriteitsevent voor directeuren en integriteitsmedewerkers. Doel was om integriteit nog duidelijker en blijven op de kaart van onze leden te krijgen. Expliciet werd inzicht gegeven aan de, volgens de Erkenningsregeling en de Partos Gedragscode verplichte, aandacht die leden aan integriteit besteden in hun jaarverslagen.

16 maart 2022

Bekijk de presentaties van Muel Kaptein en Frans Geraedts hieronder. Of scroll verder voor een kort verslag met foto’s!

 

 

Bart Romijn, directeur van Partos, opende de bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Voor het eerst sinds lange tijd weer een face-to-face-weerzien.

Margreet Plug, directeur van Goede Doelen Nederland, presenteerde de resultaten van het onderzoek naar integriteit in de jaarverslagen van onze leden. De jaarverslagen zijn onderzocht op zeven aspecten die aansluiten op de normen van de Erkenningsregeling en de Partos Gedragscode.

Vervolgens legde Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds, uit tegen welke dilemma’s haar organisatie aanloopt. Daarbij haalde ze het door een onafhankelijk deskundigenpanel opgestelde rapport aan waarin kritiek op het Wereld Natuur Fonds geuit werd en vertelde ze wat haar organisatie eraan heeft gedaan en doet om hun organisatie op integriteitsgebied te verbeteren (zie ook dit artikel).

Niek van der Spek, HR-adviseur organisatieontwikkeling en integriteit van Milieudefensie, nam ons mee door de stappen die de organisatie sinds 2018 heeft gezet in hun integriteitsbeleid en tegen welke uitdagingen zij daarbij aanliep. Ze vertelde over geleerde lessen waaronder: draag het onderwerp, integriteit, actief uit en maak het relevant en actueel. Zorg dat er een ’veilige’ cultuur ontstaat in de organisatie om te praten over integriteit.

Daarna bespraken de deelnemers in groepjes wat zij herkenden van de voorgaande presentaties. Leuk om te zien hoe enthousiast en betrokken iedereen meediscussieerde. Enkele groepjes gaven plenair een terugkoppeling.

 

Daarna leerde Muel Kaptein, hoogleraar ethiek en integriteit aan RSM Erasmus Universiteit en partner KPMG Integrity & Compliance, ons tien principes die je als organisatie moet hanteren om goed met integriteitsschendingen om te gaan. Zijn volledige lezing kun je hier zien.

Tot slot betoogde Frans Geraedts, partner bij Governance & Integrity, waarom integriteit de komende jaren heel belangrijk is en hoe dit te maken heeft met wat er nu in de wereld gebeurt. Hij noemt drie punten waar de sector zich op zou moeten richten om veerkrachtig te blijven. Zijn volledige lezing kun je hier zien.

Bart Romijn besloot de middag en herhaalde de ambitieuze, gezamenlijke doelstelling van Goede Doelen Nederland en Partos: 100% van onze leden besteedt aandacht aan integriteit in hun jaarverslag over 2021!