yellow shape

Komend najaar veel activiteiten op het gebied van integriteit

Het najaar is bij Partos gevuld met veel activiteiten op het gebied van integriteit. Om jullie zo goed mogelijk te informeren over wat er allemaal speelt, zetten we de activiteiten voor je op een rijtje.

20 juli 2022

Herhaling integriteit-in-jaarverslagenonderzoek 
In september onderzoeken we voor de tweede keer of en op welke wijze onze leden aandacht besteden aan integriteit in hun jaarverslag. Zoals jullie weten is dit een verplicht onderdeel uit de Partos Gedragscode, waar al onze leden zich aan gecommitteerd hebben. Uiteraard nemen we in ons onderzoek ook de best practices uit de onderzochte jaarverslagen mee.

Nieuw integriteitsevent in november
De uitslagen van bovengenoemd onderzoek presenteren we, net als in maart van dit jaar, tijdens een event dat we samen met Goede Doelen Nederland organiseren. Dit vindt plaats op dinsdag 8 november van 14.30 en 16.30 uur in het theater van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Aan het programma wordt nog hard gewerkt, maar dat het een inspirerende bijeenkomst gaat worden voor o.a. directeuren en integriteitsmedewerkers weten we zeker. Wil je er sowieso bij zijn? Meld je dan alvast aan via deze link. Of schrijf de datum alvast in je agenda als herinnering!

Update van de Handreiking integriteitssysteem 
Naar aanleiding van een aantal incidenten van seksueel overschrijdend gedrag bij internationale ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties in 2018 verscheen de eerste versie van de Handreiking integriteitssysteem. In de daaropvolgende jaren gingen onze leden en wijzelf actief aan de slag met die Handreiking. Daaruit zijn nieuwe inzichten ontstaan die we willen verwerken in een aangepaste versie. Dit doen we, net als in 2018, samen met Goede Doelen Nederland. Ook betrekken we onze leden hierbij, via de werkgroepen integriteit van beide organisaties. We streven ernaar aan het eind van dit jaar het project te hebben afgerond. Uiteraard zullen wij het resultaat delen en de toepassing ervan onder de aandacht brengen.

Training moreel oordeelsvorming voor directeuren
In het najaar organiseren we weer een training moreel oordeelsvorming (TMO). De TMO voor directeuren vindt online plaats op maandag 24 en dinsdag 25 oktober tussen 10.00 en 13.00 uur. Tijdens de training leer je een praktische methode om in complexe situaties moreel juist te kunnen handelen. Meer informatie en het inschrijfformulier vind je ook op onze website.

Contact met de commissie Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit (BuZa)
In juni hebben we een kennismakingsgesprek gehad met de commissie Veiligheid, Crisisbeheersing en Integriteit (VCI) van Buitenlandse Zaken. Bij dit gesprek waren ook verschillende integriteitsmedewerkers van de leden van onze werkgroep integriteit aanwezig. Het was een zinvolle bijeenkomst waarin ervaringen werden gedeeld en we hebben gekeken of en hoe meer samenwerking mogelijk is. Wat voor onze leden, die een meldingsplicht bij BuZa hebben wanneer er een integriteitsschending heeft plaatsgevonden, goed is om te weten is dat er sindskort een SEAH-expertisepunt is bij VCI waar alle meldingen op interpersoonlijk en machtsgebied gemeld kunnen worden. Financiële schendingen kunnen gemeld worden bij het meldpunt voor financiële malversaties. VCI brengt momenteel in kaart welke procedure gevolgd wordt voor het afhandelen van gemelde schendingen. Zodra deze op papier staat, zullen we die uiteraard delen met jullie. Partos en de betrokken leden zullen er scherp op zijn dat in de procedure een veilige en vertrouwelijke afhandeling goed geborgd wordt. In het najaar vindt een vervolggesprek plaats en ook hebben we gesproken over een mogelijke, samen te organiseren, bijeenkomst.

En hebben jullie dit al gezien? 

  • Onze podcast integriteit met Muel Kaptein, professor Business Ethics bij RSM Erasmus University en partner bij KPMG Integrity & Compliance. Hij vertelt hierin o.a. hoe je een gezonde integriteitscultuur kunt ontwikkelen, met praktische tips voor alle medewerkers! Wil je meer weten over zijn tien stappen  om tot een goed integriteitssysteem te komen, waar hij aan refereert in de podcast? Bekijk dan zijn lezing tijdens ons integriteitsevent dat eerder dit jaar plaatsvond. 
  • Kamerbrief integriteit: ter informatie de brief over integriteit die minister Schreinemacher van BHOS op 15 juli jl. naar de Kamer verzond.