yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Miljardenbezuiniging ontwikkelingssamenwerking: verkiezingsstunt VVD en radicaal-rechts

In deze laatste weken voor de verkiezingen sprak VVD-lijsttrekker Yeşilgöz meermaals uit dat ze miljarden wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Een inventarisatie van Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, laat zien dat de VVD met deze bezuinigingen het behalen van de eigen internationale plannen onmogelijk maakt.

16 november 2023

Uit de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt hoe de VVD (maar ook JA21) de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking voor zich zien. Zo willen deze partijen ontwikkelingssamenwerking beperken tot het verlenen van noodhulp, verplichte internationale bijdragen en het opvangen van vluchtelingen in de eigen regio. Het budget dat overblijft is echter te weinig om deze verplichtingen volledig na te komen. Ook zou er dan niets overblijven voor activiteiten op het gebied van private sector-ontwikkeling, water, voedsel en veiligheid en rechtsorde. Laat staan voor activiteiten als (praktijk)onderwijs, vrouwenrechten, gendergelijkheid, SRGR en klimaatgerelateerde activiteiten. Dit terwijl recent nog door VVD-bewindslieden Rutte en Schreinemacher bij de VN is opgeroepen tot een acceleratie om de duurzame ontwikkelingsdoelen te halen.  

Serieus voorstel, of tactiek?

Daarom heeft het er alle schijn van dat de door de VVD voorgestelde bezuinigingen een opzettelijk (te) hoge inzet voor eventuele kabinetsonderhandelingen zijn. Ook Pieter Omtzigt speculeerde al dat het standpunt van de VVD geen oprecht voorstel is, maar een “onderhandelingsstartpunt.” 

Liana Hoornweg, directeur van Partos: “We kunnen niet anders dan tot de cynische conclusie komen dat de VVD en JA21 hier met een verkiezingsstunt komen, ten koste van mensen in ontwikkelingslanden die nu al een onzeker bestaan leiden. Makkelijk bovendien, want geen kiezers die het Malieveld kunnen vullen. Zij gaan daarmee echter voorbij aan de solidariteit en barmhartigheid die breed leeft in de Nederlandse samenleving. Dankzij Nederlandse steun kregen 5 miljoen mensen in ontwikkelingslanden vorig jaar toegang tot schoon drinkwater en voorkwamen we ondervoeding bij 32 miljoen mensen”. 

We kunnen niet anders dan tot de cynische conclusie komen dat de VVD en JA21 hier met een verkiezingsstunt komen, ten koste van mensen in ontwikkelingslanden die nu al een onzeker bestaan leiden.

Verantwoording

De voorstellen van VVD en JA21 zijn terug te vinden in de CPB-doorrekeningen: zie pagina 141 voor de VVD en pagina 218 voor JA21. De totale bezuiniging van 5,5 miljard euro bestaat uit twee delen, één van 5,3 miljard en één van 0,2 miljard. In de bijlage vind je de uitgebreide verantwoording.

Resultaten uit het Ontwikkelingsbudget

Wat zijn nu eigenlijk de resultaten die we behaald hebben, en waar de VVD en JA21 mee willen stoppen? Hieronder zie je een aatal resultaten genoemd. Zonde om hier mee te stoppen, toch?