yellow shape
nieuws

Moreel leerproces belangrijk onderdeel integriteitsbeleid

Sinds de #metoobeweging is er veel aandacht besteed aan de handhaving van integriteit. Hierdoor voorkomen we en bestraffen we schendingen op moreel gebied. Dat is echter slechts één van de kanten van een integriteitsbeleid. De andere kant? Een moreel leerproces in de organisatie, met vragen als ‘doen we de juiste dingen?’ en ‘hoe maken we afwegingen bij ethische dilemma’s?’

Moreel beraad
30 oktober 2021

Het belang van moreel leiderschap

Om het belang van moreel leiderschap onder de aandacht te brengen heeft Partos dit jaar in samenwerking met Governance & Integrity en Goede Doelen Nederland pilots moreel beraad en trainingen moreel oordeelsvorming voor directeuren (TMO) georganiseerd. Omdat moreel leren een continu proces is, zetten we deze bijeenkomsten ook volgend jaar voort. Het trainen van directeuren en medewerkers in moreel oordeelsvorming, net zoals het regelmatig organiseren van moreel beraden, betekent dat je werkt aan een integere organisatie. Dit helpt je bij het nemen van beslissingen in moeilijke tijden.

Lastige beslissingen

In het moreel beraad bespreken deelnemers lastige beslissingen uit de praktijk. De onderwerpen die besproken worden, kunnen een uitgangspunt vormen voor het (her)formuleren van basisbeginselen, werkafspraken en gedragscodes. Breder gezien kunnen de kwesties gebruikt worden om tot een set van kerndilemma’s in de ontwikkelingssector te komen. Het is ook nog eens een goede manier om de in de TMO besproken theorie in de praktijk toe te passen, samen met collega-directeuren.

“Voor mijzelf, en voor de sector, vind ik het samen, met directeuren onderling, dilemma’s delen en wegen tijdens een moreel beraad heel waardevol. Het vanuit verschillende invalshoeken en zienswijzen nadenken over alle betrokkenen en het wegen van de argumenten in een specifieke casus helpt enorm.” – Bart Romijn, Directeur Partos 

Moreel beraad

Vind jij het moreel leerproces ook belangrijk? Het eerstvolgende moreel beraad staat gepland op vrijdag 12 november, van 9.30 tot 12 uur en vindt online plaats. Het moreel beraad is alleen toegankelijk voor mensen die de TMO gevolgd hebben.

Training Moreel Oordeelsvorming

Det TMO biedt deelnemers een praktische methode om in complexe situaties moreel juist te handelen en verantwoording af te kunnen leggen over hun beslissingen.

Aanmelden voor de TMO?

De eerstvolgende TMO, een training van 2 dagen, vindt in de eerste maanden van 2022 plaats. Zodra de data vastliggen, worden deze op onze website gepubliceerd. Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail naar Mariska Keizer, dan ontvang je de data via je mail.