yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Nationale SDG-Rapportage: stagnatie en achteruitgang

“Hoe kan het dat we als Nederland een enorme wereldwijde voetafdruk hebben?” Zo sprak Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, vertwijfeld bij de presentatie van de Monitor Brede Welvaart en SDG’s op 17 mei. Dit jaarlijkse onderzoek van het CBS beschrijft hoe het gaat met de welvaart in Nederland en wat de gevolgen van onze welvaart zijn voor volgende generaties en voor mensen elders ter wereld. Ook dit jaar blijkt uit de Monitor helaas dat Nederland nog een lange weg te gaan heeft bij het aanpakken van beleid dat ontwikkelingslanden schaadt.

23 mei 2023

Monitor Brede Welvaart en SDG’s:

Zo rapporteert het CBS dat de hoeveelheid fossiele brandstoffen die Nederland importeert uit de allerarmste landen voor het eerst sinds jaren niet is gedaald, maar stabiel is gebleven. Met andere woorden: we waren goed op weg, maar lijken te stagneren. Winning van fossiele brandstoffen gaat vaak gepaard met milieuschade en slechte arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden en het gebruik ervan is desastreus voor het klimaat. Verder constateert het CBS dat Nederland dit jaar méér biomassa uit ontwikkelingslanden importeert dan de voorgaande jaren. Onze productie en consumptie leggen dus een steeds groter beslag op de natuur in ontwikkelingslanden.

Nationale SDG-Rapportage: stagnatie en achteruitgang

Tegelijkertijd met de Monitor Brede Welvaart werd de Nationale SDG-Rapportage gepresenteerd. Daarin doet Building Change, namens Partos, traditiegetrouw verslag over de SDG-inspanningen van het maatschappelijk middenveld, zowel hier als elders ter wereld. In de begeleidende pitch brak Niels van Partos een lans voor de internationale dimensie van de SDG’s. De SDG’s zijn immers bedacht als internationaal instrument om van de hele wereld een betere plek te maken, niet alleen van Nederland.

Als we praten over de steeds erger wordende gevolgen van klimaatverandering (SDG 13), moeten we het dus niet alleen hebben over Joëlle uit Valkenburg. Haar dochtertje staat bij het raam te kijken als het regent, omdat ze bang is dat de rivier weer overstroomt, net als twee jaar geleden. Bij SDG 13 moeten we echter óók praten over Diyaro uit Somalië, die 66 koeien verloor door extreme droogte. Ze verkocht de 4 overgebleven koeien om de tocht naar Kenia te betalen voor haar en haar kinderen.

Helaas constateren maatschappelijke organisaties zowel hier als elders ter wereld stagnatie en zelfs achteruitgang op verschillende SDG’s, waaronder SDG 1 (geen armoede), 2 (geen honger), 7 (betaalbare energie) en 10 (geen ongelijkheid). Er zijn ernstige zorgen over SDG 13 (klimaatactie).

Goed voor Joëlle én Diyaro

De SDG’s kunnen een brug zijn tussen Nederland en de rest van de wereld, omdat ze win-winsituaties kunnen creëren. Goed voor Joëlle uit Valkenburg én Diyaro uit Somalië. Niels deed enkele aanbevelingen om deze brugfunctie te versterken. Deze zijn terug te vinden in hoofdstuk E van de Nationale SDG-Rapportage.

Verkleinen wereldwijde voetafdruk

Partos hoopt dat Nederland zich nóg harder gaat inzetten voor het behalen van de SDG’s en het verkleinen van onze wereldwijde voetafdruk. Bij de presentatie van de volgende Monitor Brede Welvaart en Nationale SDG-Rapportage hebben we dan hopelijk een betere boodschap. Niet alleen voor Joëlle uit Valkenburg, maar ook voor Diyaro uit Somalië.