yellow shape

‘Oh? Helpt ontwikkelingshulp dan?’

Vijf mei jl. bezochten honderdduizenden Nederlanders de veertien bevrijdingsfestivals. Op de grote schermen naast de podia verschenen om de twintig minuten korte filmpjes met bemoedigende boodschappen over de mondiale vooruitgang in gezondheid, veiligheid en armoedebestrijding. World’s Best News (WBN) was met meer dan dertig vrijwilligers op zeven festivals aanwezig.

17 mei 2017

Boodschappen over afnemende kindersterfte, dalende aantal slachtoffers van malaria en toenemende aantallen mensen die toegang krijgen tot schoon water. Honderdduizenden bezoekers zagen ze doorlopend voorbij komen. Rond duizend bezoekers gingen bovendien met de WBN-vrijwilligers in gesprek en deden de World Best News Quiz. Steevast ontdekten ze dat ze een veel te somber beeld hadden van de vooruitgang in ontwikkelingslanden. Blijkbaar, zo constateerden ze, ‘gebeurt er toch iets goeds met al die ontwikkelingshulp’.

Partos was een van de organisaties die World’s Best News begin 2016 mogelijk maakte. De organisatie inspireert inmiddels miljoenen Nederlanders met nieuws over vooruitgang. Dat doet WBN zowel via nieuwsberichten en opiniestukken in de oude en nieuwe media, als via de Bevrijdingsfestivals in mei en de World’s Best News-week in september. Ook probeert World’s Best News ontwikkelingsorganisaties over te halen hun achterban in te lichten over de over de immense vooruitgang die in het kader van de Sustainable Development Goals (SDGs) wordt bereikt.

Steevast ontdekten ze dat ze een veel te somber beeld hadden van de vooruitgang in ontwikkelingslanden.

WBN was aanwezig bij de bevrijdingsfestivals omdat het einde van de Tweede Wereldoorlog samenviel met het oprichten van de Verenigde Naties, de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens en de Marshallhulp. De bevrijding van Europa, betekende zo ook het begin van de bevrijding uit armoede van miljoenen mensen buiten Europa.

World’s Best News bestaat uit een klein team van mensen met een achtergrond in de journalistiek, communicatie en internationale samenwerking. Inmiddels kan WBN rekenen op steun van tientallen vrijwilligers en partners uit het bedrijfsleven, de media en maatschappelijke organisaties.