yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Partos reactie op verkiezingsuitslag: Wij blijven pal staan voor maatschappelijke organisaties en voor mensenrechten

De verkiezingsuitslag laat zien dat de PVV de grootste partij is geworden. Net als veel mensen in het land, schrikken wij als ontwikkelingssector hiervan. De toon in de campagne mag namelijk gematigder hebben geleken, het verkiezingsprogramma is dat zeker niet. De partij sluit nog steeds grote groepen mensen in Nederland en daarbuiten uit, wil uit de EU stappen, wil de ruimte voor maatschappelijke organisaties beperken en houdt zich niet aan internationale afspraken over de aanpak van de klimaatcrisis, de opvang van vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking. De rol die Nederland internationaal gezien kan spelen, staat daarmee op het spel. Deze uitslag zorgt bovendien voor angst bij een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking.

23 november 2023

Blijf staan voor menselijkheid, duurzaamheid én solidariteit

Het is juist daarom belangrijk te benadrukken dat ruim 70% van de stemmen niet op de PVV zijn uitgebracht. Partos doet een beroep op alle betrokken partijen, waaronder GL-PvdA, NSC, VVD en BBB om te staan voor menselijkheid, duurzaamheid én solidariteit. Door te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking en in het maatschappelijk middenveld. Daarmee investeert Nederland langdurig in perspectief ter plekke en in de handhaving van mensenrechten. We roepen op om hier pal voor te staan en het geen wisselgeld in onderhandelingen te laten zijn.  

Nederland en haar rol in de wereld

Het belang van ontwikkelingssamenwerking is namelijk onverminderd groot. Ook voor Nederland. In de afgelopen dertig jaar is extreme armoede wereldwijd enorm gedaald naar ongeveer tien procent van de wereldbevolking. Maar de coronacrisis heeft aan die trend een einde gemaakt: na 30 jaar van vooruitgang wierp de pandemie in 2020 70 miljoen mensen in extreme armoede. Ook zijn er meer mensen op de vlucht voor oorlog en geweld dan ooit tevoren. Een recordaantal van 345 miljoen mensen wordt geconfronteerd met voedselonzekerheid of acute honger. En het aantal dodelijke slachtoffers door gewapende conflicten is sinds decennia niet zo hoog geweest. De klimaatcrisis verergert al deze problemen.  Ontwikkelingssamenwerking en maatschappelijke organisaties spelen juist nu een cruciale rol bij het aanpakken van deze problemen. 

De rol die Nederland internationaal gezien kan spelen, staat op het spel. Deze verkiezingsuitslag zorgt daarbij voor angst bij een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking. Daarover maken we ons zorgen. We moeten met elkaar het gesprek blijven voeren in welke samenleving we willen leven. We doen een beroep op een ieder om op te staan voor medemenselijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Wij blijven als sector in ieder geval pal staan voor maatschappelijke organisaties en voor mensenrechten hier en waar dan ook ter wereld.

Liana Hoornweg

Samen sterk

Partos zal zich samen met alle organisaties in de sector sterk blijven maken voor internationale samenwerking en solidariteit, voor het handhaven van internationale afspraken over de aanpak van de klimaatcrisis, de opvang van vluchtelingen en ontwikkelingssamenwerking en zich uitspreken voor de rol van maatschappelijke organisaties.