yellow shape
Nieuws

Partos verwelkomt nieuw lid Mensen met een Missie

Partos heeft dit jaar weer een nieuw lid mogen verwelkomen! Graag willen we hen voorstellen. We spreken met Rick van der Woud, sinds zes jaar directeur bij Mensen met een Missie.

18 juli 2022

Mensen met een Missie is een (Nederlandse) organisatie die sinds 1931 wereldwijd werkt aan het veranderen van overtuigingen die leiden tot discriminatie, uitsluiting en geweld. Overtuigingen als dat een man meer rechten heeft dan een vrouw, dat de ene religie meer waarheid bevat dan de andere of dat iemand van de ene afkomst meer waard is dan iemand van een andere afkomst. Overtuigingen als deze en scheve machtsverhoudingen zijn de kern van veel conflicten en leiden op veel plekken in de wereld tot polarisatie en geweld.

‘We willen een wereld waarin mensen liefdevol en met nieuwsgierigheid en begrip voor elkaar samenleven.’

Mensen met een Missie probeert deze schadelijke overtuigingen te doorbreken door in te zetten op de dialoog. Hun aanpak is kleinschalig en lokaal; hun samenwerkingspartners zijn échte mensen met een missie. Het zijn lokale gemeenschaps- en religieuze leiders, kleine lokale organisaties en jonge mensen met passie en tomeloos doorzettingsvermogen. Deze mensen bereiken ze via hun netwerk dat ze tijdens hun 90-jarige bestaan hebben opgebouwd. Hierbij hebben ze ervaring opgedaan in het herkennen van mensen met een sleutelrol. Met deze mensen wordt intensief contact gehouden; ze worden geholpen zich verder te ontwikkelen en een breder netwerk op te bouwen, waardoor ze zich nog krachtiger kunnen inzetten voor anderen. Dat doet Mensen met een Missie door hen te ondersteunen op allerlei manieren, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Van training, financiële steun en lobby, tot het vormen van een netwerk, stimuleren van (internationale) samenwerking en het bieden van een platform voor hun werk en de problematiek.

‘Samen met moedige mensen zetten wij ons wereldwijd in om overtuigingen die leiden tot uitsluiting, haat en geweld te veranderen. Voor ons is de verbindende kracht van religie daarin deel van de oplossing.’

Mensen met een Missie heeft een scala aan projecten. Zo werkt Mensen met een Missie in Kenia aan het tegengaan van radicalisering van jongeren door samenwerking met religieuze leiders, zoals imams. Rick: “Die imams staan dichter bij deze jongeren en kunnen dat gesprek beter voeren dan wij. Iedere keer wordt er gekeken naar welke verandering er nodig is en hoe die bereikt kan worden met lokale sleutelpersonen.” Daarnaast publiceerde Mensen met een Missie in november 2021 het manifest tegen polarisatie, dat door bijna 20.000 mensen werd ondertekend. Het manifest wordt in september aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rick vertelt dat Mensen met een Missie lid is geworden van Partos voor de kennisuitwisseling met andere organisaties. Zo is Mensen met een Missie bezig om de organisatie diverser, inclusiever en gelijkwaardiger te maken. “Het is waardevol om te horen hoe andere organisaties met dit belangrijke thema omgaan.”
De expertise van Mensen met een Missie zit in het inzetten van dialoog en de sociale en verbindende kracht van religie om positieve verandering teweeg te brengen.  Een waardevolle toevoeging voor Partos dus!