yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Nieuws

Petitie: Internationale samenwerking, juist nu!

De nieuwe coalitie bestaande uit PVV, VVD, BBB en NSC bezuinigt aankomende jaren honderden miljoenen op ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 2027 worden dit miljarden, namelijk 2,4 miljard per jaar. Van het toch al beperkte budget voor internationale samenwerking blijft na 2027 weinig over. Daarom komen wij nu in actie. Laat de wereld niet in de steek, teken de petitie om de bezuinigingen op internationale samenwerking te stoppen.

Teken de petitie!
10 juni 2024

Méér internationale samenwerking, niet minder

Dit zijn namelijk bezuinigingen op mensen die juist onze steun kunnen gebruiken.  Juist nu neemt het aantal crises alleen maar toe. Droogte, overstromingen, geweld, conflicten en armoede komen steeds vaker voor. Dit vraagt om méér internationale samenwerking, niet om minder.

Een betere wereld is ook voor Nederland van groot belang en juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. Het essentiële werk van onze diplomaten, maatschappelijke organisaties en bedrijven gericht op armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en het aanpakken van klimaatrisico’s dreigt in één klap te worden vernietigd. De geplande bezuinigingen zijn een risico voor programma’s voor duurzame ontwikkeling wereldwijd waardoor de kwetsbaarheid voor iedereen toeneemt.

Wij spreken ons uit voor internationale samenwerking, doe jij mee?

Het is nog niet te laat om het tij te keren. Het hoofdlijnenakkoord wordt door een nieuwe minister uitgewerkt tot regeerakkoord. De begroting is nog geen uitgemaakte zaak.

Samen met jou willen we bijdragen aan een betere wereld. Wij roepen op om de bezuinigingen op internationale samenwerking te stoppen. Teken de petitie en spreek je uit!

Teken de petitie

Teken de petitie