yellow shape
Communicatie & Beeldvorming Podcast

Podcast over eigentijdse vormen van mondiale solidariteit

Hoe kunnen we de hearts and minds voor ontwikkelingssamenwerking terugwinnen in Nederland? Wat zijn eigentijdse vormen van mondiale solidariteit? Daarover gaat de nieuwe Podcast serie ‘Levenslang Activist’ die vandaag gelanceerd wordt. In de eerste aflevering gaat Marc Broere in gesprek met Sara Kinsbergen (Radboud Universiteit Nijmegen) en Rina Molenaar (Woord en Daad) over hoe we Nederlanders warm krijgen voor thema’s als ongelijkheid, armoedebestrijding, klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking. De podcast serie is een initiatief van Vice Versa en Partos.

09 januari 2024

Nieuwe podcastserie ‘Levenslang Activist’

In deze nieuwe podcastserie ‘Levenslang Activist’ gaat Marc Broere in gesprek met de frontrunners in Nederland op het gebied van draagvlakversterking voor internationale samenwerking en mondiaal burgerschap. In de eerste aflevering van de podcast ‘Levenslang activist’ gaan Sara Kinsbergen (hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling aan de Radboud Univeristeit in Nijmegen) en Rina Molenaar (directeur/bestuurder van Woord en Daad) in gesprek over het belang voor de Nederlandse ontwikkelingssector om weer te investeren in contacten met de Nederlandse bevolking, en om daarbij begrijpelijke en menselijke taal te hanteren.

 

Het vakjargon dat nu gebezigd wordt speekt de Nederlandse burger totaal niet aan en mensen denken: waar gaat dit over? Er wordt niet meer op een begrijpelijke wijze verteld wat er op de wereld gaande is. Dat komt omdat de meeste organisaties ‘verleid’ zijn door het grote geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere donoren, waardoor ze denken geen achterban meer nodig te hebben en die ook kwijtgeraakt zijn. ‘Te veel gericht op Den Haag, te weinig op het dorp’, zoals Rina Molenaar het in de podcast zegt.

Haar organisatie doet het anders. Woord en Daad heeft 8000 vrijwilligers en heeft als stelregel dat 70% van de inkomsten door de eigen achterban wordt ingebracht. ‘Je bestaat bij de gratie van je achterban’, aldus Molenaar.

Maar beiden zien nu een kentering. Steeds meer organisaties zien dat het van belang is om weer te investeren in het zogeheten ‘draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.’  Er gebeurt in bescheidenheid al van alles in Nederland. Al die vlammetjes kunnen uitgroeien tot een groot vuur en volgens Kinsbergen zelfs tot een knallend vuurwerk. Het momentum is daar voor hernieuwde betrokkenheid van de Nederlandse burger bij een rechtvaardige mondiale wereld. En voor de luisteraars: de dame met de Vlaamse tongval is Sara Kinsbergen en de ander Rina Molenaar.

 

Van links naar rechts: Marc Broere, Rina Molenaar, Sara Kinsbergen.

De podcastserie is een initiatief van Vice Versa en Partos.