yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Blog

Reinier van Lanschot (Volt) adopteert SDG 16

Met de Europese verkiezingen op 6 juni in het vooruitzicht, is het tijd om aandacht te besteden aan de belangrijke kwesties die zowel Nederlandse partijen als organisaties zoals Partos bezighouden. Daarom introduceren we “Adopteer een SDG: De weg naar de Europese Verkiezingen”. Als onderdeel van deze campagne presenteren we een reeks interviews met Europarlementariërs die een cruciale rol spelen in het bevorderen van duurzame ontwikkelingsdoelen. Om te beginnen, laten we je kennismaken met Reinier van Lanschot van Volt, de eerste Europarlementariër in deze reeks die SDG 16 (Vrede, justitie en sterke publieke diensten) adopteert.

07 mei 2024

Reinier is 34 jaar oud en verdeelt momenteel zijn tijd tussen Maastricht en Amsterdam. Reinier is opgegroeid in de buurt van Haarlem, maar is geboren in Frankrijk. Zijn professionele achtergrond is divers; na het afronden van zijn studie rechten in Utrecht en Amsterdam, heeft hij bij Ahold Delhaize gewerkt, waar hij zijn tijd doorbracht op de commerciële afdeling van Albert Heijn.

Wat Reinier vooral heeft opgemerkt tijdens zijn carrière, zijn de grote grensoverschrijdende problemen waarmee we worden geconfronteerd. Hij vindt daarom ook dat deze uitdagingen vragen om grensoverschrijdende oplossingen. Voor Reinier zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) een belangrijk instrument in het aanpakken van deze mondiale vraagstukken. Hij gelooft dat deze doelen een goed voorbeeld zijn van wat er nodig is voor de toekomst van onze wereld en ons continent.

Als je mij vroeger had verteld dat ik een politieke partij zou oprichten, dan had ik dat echt nooit geloofd. Maar zo ging het wel.

In 2019 was je ook kandidaat voor de Europese verkiezingen, waarom wil je Europarlementariër worden? En verschilt jouw motivatie nu in vergelijking met 2019?

Ik denk dat ik nu veel beter weet wat ik niet weet. Toen ik me in 2019 kandidaat stelde, was het meer een avontuur. Maar nu is het wel een hele stap serieuzer geworden. De problemen waarmee we worden geconfronteerd, zijn in mijn ogen nog ernstiger geworden, vooral met betrekking tot klimaatverandering die niet snel genoeg wordt aangepakt en de twee oorlogen aan de grenzen van ons continent.

Bovendien is het belang van mijn kandidatuur misschien nog groter geworden door de Nederlandse verkiezingsuitslag met de opkomst van figuren als Geert Wilders. Dat vind ik verontrustend. Maar tegelijkertijd haal ik juist veel motivatie uit deze ontwikkeling om ons verhaal nog krachtiger over te brengen. We moeten een hoopvolle toekomstvisie verspreiden. Door de groei van Volt heb ik het gevoel dat we nu ook serieuzer worden genomen. We hebben meer mensen en capaciteiten om ons doel te bereiken.

Ik word gedreven door veel idealisme en een verantwoordelijkheidsgevoel, omdat ik graag een rechtvaardigere wereld wil creëren.

Wij hebben je gevraagd een SDG te adopteren, het doel van de SDG’s is brede inzet op duurzaamheid op alle beleidsterreinen. U heeft SDG 16 (Vrede, justitie, en sterke publieke diensten) gekozen, waarom is dit doel voor jou belangrijk?

SDG 16, Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instellingen, is voor mij cruciaal omdat het niet alleen essentieel is voor het behalen van alle andere doelen, maar ook onder enorme druk staat. Wereldwijde gebeurtenissen, zoals Qatargate, laten zien hoe belangrijk het is om te streven naar vrede en rechtvaardigheid. Zulke gebeurtenissen ondermijnen alles wat we proberen te bereiken: een goedwerkende democratie zonder corruptie. Volt is een uitgesproken pro-Europese partij, maar we zijn tegelijkertijd kritisch op misstanden binnen de Europese Unie. Daarom sluit SDG 16 perfect aan bij onze visie en doelstellingen.

Zijn er in de afgelopen 4 jaar in Europa initiatieven geweest, waarvan je denkt dat is een goed begin om het aan te pakken?

Ja, er zijn zeker wat initiatieven geweest, maar het Europese Parlement heeft het lastig gehad met het aannemen van strengere regels voor zelfcontrole en transparantie. Er is een kleine groep die probeert misstanden te voorkomen, maar die wordt tegengewerkt door een grotere groep die gewoon hun eigen belangen wil beschermen. Hoewel we misschien niet alle fraude kunnen voorkomen, moeten we op zijn minst regels opstellen om het risico te minimaliseren en mensen ervan te weerhouden. Neem bijvoorbeeld OLAF, de anti-corruptie organisatie binnen de EU. Die heeft niet genoeg mankracht om alle problemen aan te pakken. Daar maak ik me zorgen over.  Volt wil graag bijdragen aan het vinden van een meerderheid om deze kwesties serieus aan te pakken.

Volt Europa benoemt dat ook in hun standpunten, dat de EU een rol kan spelen in wereldwijde positieve verandering. Hoe zie jij de rol van de EU om ook de doelen van SDG 16 buiten Europa te behalen?

Als we het hebben over de rol van de EU buiten Europa, met betrekking tot SDG 16, vind ik het belangrijk dat we gelijkwaardige partnerschappen aangaan in ontwikkelingssamenwerking. Momenteel is er vaak nog te weinig sprake van gelijkwaardigheid, vooral bij samenwerking met landen op het Afrikaanse continent.

Een andere belangrijke rol is het streven naar een gemeenschappelijk buitenlands veiligheidsbeleid en een gemeenschappelijk leger, om zo een positieve rol te kunnen spelen in wereldwijde veiligheid, bijvoorbeeld door betere ondersteuning van landen als Oekraïne.  Maar eerlijk gezegd, voelt dit idee soms ongemakkelijk, gezien het verleden waarin het Westen met geweld democratie heeft proberen op te leggen, met negatieve gevolgen. Het beste wat we voor de democratie wereldwijd kunnen doen, is zorgen dat onze eigen democratie goed functioneert.

Als je misstanden ziet, moet je als Europese Unie daar een zo positief mogelijke rol in spelen.

De EU werkt samen met veel organisaties die zich inzetten voor internationale samenwerking. Vindt jij het belangrijk om met zulke maatschappelijke organisatie samen te werken? En hoe denk jij dat zulke organisaties jou kunnen helpen bij bepaalde onderwerpen?

Ik zie zeker meerwaarde in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Tijdens ons bezoek aan Oekraïne sprak ik met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Ik was verrast dat zij ons juist aanmoedigden om streng de normen voor toetreding te handhaven. Dit is voor hen hét moment om corruptie echt aan te pakken. Dit opende mijn ogen voor hun perspectief en hoe zij kunnen bijdragen. Dit geldt niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor vele andere kwesties binnen en buiten de EU. Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol, vooral in het bevorderen van democratie. Daarom zie ik zeker een meerwaarde in samenwerking met deze organisaties.

Is er een onderwerp wat nog niet ter sprake is gekomen, maar wat voor jou en Volt wel heel belangrijk is?

Wij vinden vrije journalistiek van essentieel belang. Het Europese nieuwsbereik is nog beperkt, behalve enkele Engelstalige kranten zoals The Guardian en The Economist. We hebben behoefte aan een Europese publieke omroep voor meer open debat tussen burgers en de EU.

Al met al streeft Volt naar een Europa van vrede, klimaatneutraliteit, schone economie en respect voor mensenrechten. Maar deze idealen worden soms ondermijnd binnen onze eigen Europese grenzen, en soms zelfs in Nederland. We willen ze wel uitdragen in ons buitenlandbeleid, maar het lukt ons zelf soms niet eens. Het is bijvoorbeeld teleurstellend dat Nederland zijn progressieve imago verliest door falende acties en dat artsen zonder grenzen er zelfs in Ter Apel aan te pas moest komen. Ik begrijp dan ook dat anderen de EU soms hypocriet vinden, aangezien we onze eigen waardes niet voldoende waarborgen. We moeten eerlijk zijn over onze tekortkomingen, ook als anderen ons daarop wijzen en dat vervolgens gebruiken als kans om het beter te doen.