yellow shape
Organisatie & Kwaliteit Shared Services

Op zoek naar een nieuw reisagent met en voor onze leden

Binnen de Shared Services biedt Partos een raamcontract voor dienstreizen naar het buitenland aan. Het contract met de huidige leverancier loopt eind van dit jaar af en dus gaan we op zoek naar een nieuwe leverancier.

28 april 2022

Het uitzoeken van een nieuwe reisagent voor dienstreizen naar het buitenland gebeurt via een Europese aanbesteding. Dit is een lang en nauwkeurig traject. Om die reden hebben we inmiddels al een klein team samengesteld van een aantal leden en Partosmedewerkers dat zich buigt over de eisen die we aan een nieuwe reisagent stellen. Dit team wordt begeleid door een externe partij, die veel ervaring heeft met dit soort grote inkoopprocessen.

Niet alleen de leden die zitting hebben in het tenderteam hebben invloed op het Programma van Eisen, ook de andere leden krijgen de gelegenheid om input te geven. Op 14 april jl. heeft Partos een eerste bericht over de tender naar onze leden gestuurd met het verzoek om ons te laten weten of zij mee willen doen aan de nieuwe aanbesteding. Heb je de mail niet ontvangen, stuur dan een bericht naar het tenderteam van Partos, Marion van der Knoop en Mariska Keizer