yellow shape
[EN] Innovation Hub Impact Story

Impact Story 14: Samen tegen chronische ondervoeding

In deze serie belichten we de Innovation Impact Stories van onze leden. Zij delen hun projecten met een focus op nieuwe, innovatieve manieren om impact te maken en verandering te versnellen voor een betere wereld!

05 maart 2024

Samen tegen chronische ondervoeding

door Max Foundation

 

Ondanks positieve wereldwijde trends blijft ondervoeding wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid, vooral onder kinderen jonger dan vijf jaar. In 2020 hadden naar schatting 149 miljoen, of 22% van de kinderen, onder de vijf jaar te kampen met ondervoeding.

Chronische ondervoeding uitgelegd

Wanneer een kind te klein is voor zijn of haar leeftijd, noemen we dat chronische ondervoeding (stunting). Het is een belangrijke indicator voor de gezondheid van kinderen. Chronische ondervoeding wordt veroorzaakt door ondervoeding – niet alleen door slechte voeding, maar ook door infecties als gevolg van onveilig water en blootstelling aan fecaliën. Ondervoeding kan langdurige geestelijke en lichamelijke handicaps veroorzaken en gemiddeld verdienen kinderen met ondervoeding 15,8% minder in hun leven dan hun leeftijdsgenoten. In Zuid-Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara lijdt ongeveer één op de drie kinderen aan groeiachterstand. Naar schatting wordt ongeveer de helft van hen belemmerd tijdens de zwangerschap en in de eerste zes levensmaanden, wanneer een kind voor zijn voeding volledig afhankelijk is van de moeder.

De aanpak van de Max Foundation

We ondersteunen zorgverleners, gemeenschapsleiders, de lokale overheid en ondernemers om ondervoeding (stunting) aan te pakken door:

  • Verbeterd bewustzijn over gezond gedrag door middel van sessies in de gemeenschap
  •  Consistente (maandelijkse) controle van de groei van kinderen.
  • Verbeterde toegang tot essentiële WASH-producten en -diensten en een aanbod en diversiteit aan voedsel en voeding via lokale ondernemers.

Zodra aan de belangrijkste criteria op het gebied van hygiëne en voeding is voldaan, benoemt de lokale overheid een dorp officieel tot “Gezond dorp”.

Resultaten

En het is bewezen dat deze aanpak werkt! In onze programmagebieden in Bangladesh is het aantal kinderen met een groeiachterstand gehalveerd. Bij de start van het Healthy Village-programma in 2018 had 51% van de kinderen in onze programmagebieden te kampen met groeiachterstand. In 2021 is dit percentage gedaald naar 25%. Dit betekent dat 19.000 kinderen onder de 5 jaar geen groeiachterstand meer hebben.

Onze gegevens tonen aan dat toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne een sterke invloed hebben op de groeiachterstand (zie figuur 2).

 

In gevallen van ernstige ondervoeding is dit helaas niet genoeg om weer een gezonde groeiontwikkeling te krijgen: er is passende voedingsinname en vaak zelfs klinische ondersteuning nodig. Het aantal kinderen dat in onze programmagebieden ontsnapt aan ernstige groeiachterstand laat daarom zien dat het combineren van WASH (water, sanitatie en hygiëne) met voeding, en met inbegrip van essentiële gezondheidszorg voor moeders, echte resultaten oplevert in de strijd tegen groeiachterstand.

Wil je meer weten?

Lees meer over Max Foundation