yellow shape
Communicatie & Beeldvorming

Terugblik Communicatie Proeftuin#1 Strategie & Doelgroepen

Goede strategie is leren verder te kijken dan de eigen organisatie. Het gaat voorbij het willen ‘zenden’. Vanuit de kernwaarden van de organisatie verdiep je je volledig in je doelgroep. Waar geven zij om? Waar hebben ze het over? En op welke manier praten ze hierover? Vervolgens zoek je naar de gemeenschappelijke grond: waar komt hun verhaal overeen met dat van jou? Hoe ga je dan echt in gesprek met je doelgroep? Met andere woorden: hoe kun je de verbinding aangaan? Tijdens de Proeftuin#1 deelden we succesvolle voorbeelden van hoe organisaties verbinding opzoeken met hun doelgroep. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag om tot de kern van hun strategie te komen en hoe deze kan aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken. Geen gemakkelijke oefening, wél een waardevolle zoektocht.

20 februari 2019

Makmende Media deelden hun inzichten in de groep. Enkele hoofdlijnen en suggesties die naar voren kwamen in de presentatie en de gesprekken die daar op volgden:

Over storytelling:

 • Geef een persoonlijk en realistisch beeld van de betrokken personen. Plaats personen niet in een ‘slachtofferrol’. Vereenvoudig iemand ook niet tot een ‘superhero’ ter glorie van empowerment/ capacitybuilding.
 • Het menselijke verhaal en de urgentie van een situatie mag de kijker raken. Een verhaal mag ‘schuren’ en nieuwe inzichten geven. Het verhaal hoeft niet ‘af’ te zijn. Vind een balans tussen uitersten: uitzichtloosheid, geen perspectief, wanhoop ten opzichte van een beeld van de maatschappij waarin alles maakbaar en oplosbaar is, vooruitgang, toekomst, initiatief.
 • Laat mensen zelf aan het woord. Praat niet over of voor hen. Een persoonlijke verteller (echt laten zien van de ‘personality’) maakt het verhaal.
 • Breng de doelgroep/kijker daar waar het zich afspeelt, dicht op de persoon en context. ‘Met eigen ogen zien’. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van livestreaming, virtual reality, 360 graden film.
 • Laat de verbinding en de overeenkomsten tussen hier en daar zien: door vergelijkbare persoonlijke ervaringen of door bijvoorbeeld de globale keten inzichtelijk te maken (consumptie – voedsel/kleding, hier i.r.t. productie daar).
 • Ga altijd voor gelijkwaardigheid, celebrate equality & difference (geen westerse superioriteit/redder in nood).
 • Impact en resultaten vermelden in de communicatie: welke verandering heeft het programma teweeg gebracht in de levens van mensen of hoe heeft het bijgedragen aan ontwikkeling.

Over strategisch communiceren & verbinding met je doelgroep

 • Weet waarom je werkt voor je eigen organisatie, vanuit je intrinsieke motivatie kan je de koppeling vinden naar de kernwaarden van je organisatie.
 • Door je kernwaarden inzichtelijk te maken en je eigen kracht centraal te zetten kan je jezelf positioneren en strategisch communiceren met je doelgroep.
 • Be different -> be relevant -> of culture -> true (zie afbeelding). Intrinsieke motivatie moet passen bij de identiteit van de organisatie, wees jezelf, zoek de verbinding, maak het gesprek levendig en wees eerlijk, je acties kunnen niet achterblijven bij dat wat je zegt (wie je bent en waar je voor staat).
 • Probeer minder te zenden en meer het gesprek met je doelgroep op te zoeken: wat is voor hen relevant? Waar liggen hun interesses en hoe sluit dat dan aan bij de eigen activiteiten en doelen. Vind dan het ‘haakje’ waarover je in gesprek kan gaan.
 • Zoek naar de cultural conversation die gaande is in de maatschappij en heb een duidelijke eigen visie die je kan inbrengen in het maatschappelijke debat. Zorg dat je je expertise op een thema kan laten zien door je point of view mee te geven in gesprekken met je doelgroep.
 • Het draait om continu betrekken en het gesprek aan gaan met de doelgroep (online & offline).

Het was interessante oefening om door te denken op hoe je (vanuit je kernwaarden als organisatie) een gesprek aan gaat en levend houdt met een doelgroep. Mooie voorbeelden die uit de groep naar voren kwamen waren het ‘Restaurant Buitensluiting‘ van het Liliane Fonds en de Universele Verklaring van de Liefde in reactie op de Nashville-verklaring van het Aidsfonds.

In Proeftuin#2 op 7 maart gaan we aan de slag met creatieve content en storytelling onder begeleiding van Mirjam Vossen en Jacco Vlastuin. De Communicatie Proeftuin is opgezet om een plek aan leden te bieden om samen te leren, issues op te pakken en vraagstukken te bespreken. Om zo met elkaar een gedeeld repertoire te ontwikkelen van ervaringen, verhalen, tools, richtlijnen en effectieve werkwijzen. De proeftuin gaat in op werkwijzen om krachtig te communiceren met doelgroepen vanuit constructieve frames over ontwikkelingssamenwerking.