yellow shape
nieuws

Terugblik op het politieke jaar

Met de zomer in zicht, is ook het einde van wederom een bewogen politiek jaar in zicht. In een notendop vertellen we je welke relevante ontwikkelingen er plaatsvonden in het afgelopen jaar. 

01 juli 2021

Het jaar begon met de laatste begroting van het Kabinet Rutte-III. In deze begroting werd de financiële uitwerking van de Nederlandse inzet op de wereldwijde COVID-19-crisis duidelijk. Dankzij de inzet van de ChristenUnie, D66 en CDA blijft het budget voor ontwikkelingssamenwerking voor zowel 2020 en 2021 min of meer gelijk aan het bedrag dat in de begroting voor 2020 was aangekondigd. In 2020 waren de beschikbare middelen voor ontwikkelingssamenwerking zelfs bijna 300 miljoen euro hoger, grotendeels als gevolg van de voor de zomer aangekondigde extra coronamiddelen en het naar achteren schuiven van een eerdere kasschuif. Ook werden er door kasschuiven middelen uit de toekomst naar het heden gehaald. Onderaan de streep laten de begrotingen voor ontwikkelingssamenwerking mede daardoor een oplopende daling zien. Gelukkig bleken deze laatste kasschuiven bij de Voorjaarsnota van 2021 al weer gladgetrokken te worden.

De begrotingsbehandeling was op zichzelf interessant. Deze kon namelijk niet in een week afgehandeld worden, omdat minister Kaag na de eerste termijn in zelfisolatie moest. Lees:

Naast de coronacrisis stond het afgelopen politieke jaar natuurlijk in het teken van de verkiezingen. Met vereende krachten hebben Partos en de betrokken leden in aanloop naar de verkiezingen geprobeerd de verschillende verkiezingsprogramma’s “ontwikkelingssamenwerking-proof” te maken. Dat dit redelijk gelukt is blijkt uit het volgende overzicht: Wat zeggen politieke partijen over ontwikkelingssamenwerking? 

Wat opvalt aan de verkiezingsuitslag is de winst van de VVD en andere rechtse partijen. Daarnaast valt het ook op dat D66 het heel goed heeft gedaan. En terwijl de (in)formatie door danst rond de ‘inhoud’ en poppetjes, wordt met de tijd de vertrouwenscrisis die na de verkiezingen ontstond weggemasseerd. Lees ook: Reactie Partos op verkiezingsuitslag: “Druk vanuit de samenleving en sector zal nodig blijven tijdens de formatie” 

Het lijkt in ieder geval duidelijk dat een volgend kabinet zich waarschijnlijk rond het politieke midden vormt. Van de zes partijen die nog betrokken zijn, hebben er drie het stembusakkoord ondertekent, waaronder D66. De coronacrisis heeft nogmaals duidelijk het belang van internationale samenwerking onderstreept. De onderhandelende partijen hebben mede daarom goede argumenten voorhanden om het ontwikkelingsbudget op te plussen. Het is aan ons om hen daaraan te blijven helpen herinneren.