yellow shape
nieuws

Verander de wereld, start een rechtszaak – verslag Lobbynetwerkbijeenkomst met Freek Bersch van Milieudefensie

Elke twee maanden komt het Partos lobbynetwerk bijeen om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselenOp 6 juli kwam de inspiratie van Milieudefensie, de initiatiefnemer van de klimaatzaak tegen ShellFreek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie, vertelde over de ins & outs van de campagne.  Aan bod kwam onder andere de keuze om naast het voeren van publiekscampagnes ook strategisch te procederen. Dit bleek een effectieve strategiedie resulteerde in winst in de rechtbank en een stevige maatschappelijke discussie over de verantwoordelijkheid van individuele bedrijven in de strijd tegen klimaatverandering. 

22 juli 2021

Het voeren van klimaatzaken is niet nieuw. Meerdere individuen, steden en landen hebben bedrijven aangeklaagd, vaak gericht op compensatie voor geleden milieuschade. De Shellzaak is in deze zin nieuw omdat de aanklagers vroegen om een aanpassing in het beleid van Shell. De publiekscampagne moest het punt dat in de rechtszaak werd behandeld versterken. Daarom werd ingezet op publicaties en konden individuen mede-eiser worden. Freek noemt de uitspraak zelf relevant, maar de berichtgeving in de media over de rechtszaak even belangrijk. De media-aandacht heeft het maatschappelijk debat flink versterkt.

Hoe nu verder?

Freek benadrukte dat de strijd tegen klimaatverandering volop doorgaat. Shell is immers maar één van de vervuilers. Wel heeft de rechtszaak aangetoond dat bedrijven hun mooie woorden moeten omzetten in daden. Freek verwacht dat de rechtszaak tegen Shell niet de laatste is en dat organisaties in andere landen wellicht ook zullen gaan procederen.

Vervolgens is in een open gesprek met de aanwezigen dieper ingegaan op verschillende aspecten van deze rechtzaak en de gevolgen.

Uitwisseling tussen leden

Bij de uitwisseling gaf Roman Baatenburg de Jong (Plan) een presentatie over de inzet van Partos voor de voorjaarsnota. Pieter Dirk Dekker (Red een Kind) vertelde over de acties richting de formatie om kinderrechten in ontwikkelingslanden te benadrukken.

Wil je op de hoogte blijven van wat er gebeurt op lobbygebied? Geef je dan op voor het Partos Lobbynetwerk en ontvang de maandelijkse nieuwsbrief.

Al met al was het een zeer interessante en informatieve sessie.