yellow shape
Belangenbehartiging & Beleidsbeïnvloeding Nieuws

Pitches rondetafel maatschappelijk middenveld voor de beleidsnota Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Minister Schreinemacher is bezig met een nieuwe beleidsnotitie op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen laat zij zich inspireren door het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers. In mei 2022 gingen WO=MEN en Partos om de tafel met de minister om het maatschappelijke middenveld te vertegenwoordigen voor deze beleidsnota.

Lees de pitches voor de rondetafel
15 juni 2022

Tijdens deze rondetafel is gesproken over het belang van strategische samenwerking met maatschappelijke organisaties en bewegingen in Nederland en het globale Zuiden. Deze strategische samenwerking is cruciaal om civic space te versterken ten behoeve van het werk en de steun voor mensenrechten, de volledige uitvoer van de Vrouwen, Vrede & Veiligheidsagenda, een inclusiever en daarmee impactvol handelsbeleid, evenals de ontwikkeling en implementatie van duurzame en effectieve klimaatoplossingen. Een dwarsdoorsnijdende én eigenstandige focus op gendergelijkheid en vrouwenrechten is hierbij een must.

Tijdens de rondetafel zijn verschillende pitches gegeven namens verscheidene ledenplatforms van beide organisaties. Mama Cash, CNV Internationaal, CARE Nederland, Dutch Coalition on Disability and Development, Simavi en Tearfund NL kwamen aan het woord. Lees de pitches in het verslag.

De verwachting is dat de beleidsnota uiterlijk 17 juni wordt gepubliceerd, zodat de Tweede Kamer er 4 juli over kan debatteren. Uiteraard zal Partos te zijner tijd voor een duiding van en reactie op de beleidsnota zorgen.