yellow shape
Publicatie

Handleiding ‘Contracteren buiten Nederland’

Nederlandse ngo’s nemen steeds meer personeel aan buiten Nederland. Dit gaat gepaard met uitdagingen, aangezien zij vaak geen juridische entiteit hebben in de landen waar zij deze medewerkers inhuren. Hoe weet je als organisatie wat voor soort contract je kunt aanbieden?

For English, see below

Sommige ngo’s sluiten een consultancyovereenkomst, andere een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht en weer andere een overeenkomst via een Employer of Record. Daarnaast hebben veel ngo’s onvoldoende capaciteit en kennis om overeenkomsten af te sluiten die voldoen aan de arbeidsrechtelijke, fiscale en sociale zekerheidseisen in de landen waar de werknemer werkt of woont.

De handleiding ‘Contracteren buiten Nederland’ (in het Engels en Nederlands te downloaden) biedt duidelijkheid en kaders, zodat voor ieder situatie de juiste keuze gemaakt kan worden.

Guideline contracting outside the Netherlands

Dutch NGOs are increasingly hiring staff outside the Netherlands. This comes with challenges, as they often do not have a legal entity in the countries where they hire these employees. As an organization, how do you know what kind of contract to offer?

Some NGOs enter into a consulting agreement, others into an employment agreement under Dutch law, and still others into an agreement through an Employer of Record. In addition, many NGOs lack the capacity and knowledge to conclude agreements that meet the labor law, tax and social security requirements in the countries where the employee works or lives.

The manual “Contracting outside the Netherlands” (downloadable in English and Dutch) provides clarity and frameworks so that the right choice can be made for each situation.