yellow shape
Resultaat

Factsheet Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking

Het doel van ontwikkelingssamenwerking is om mensen perspectief te bieden, om ontwikkeling te bevorderen. Dat is in het belang van daar én van hier. Partos ziet gelukkig een hernieuwd draagvlak in de maatschappij voor ontwikkelingssamenwerking. We voelen ons verder gesterkt in de recente oproepen van wetenschappers, bedrijven, religieuze leiders en de Adviesraad Internationale Vraagstukken om meer te doen voor ontwikkelingslanden. Een goede reden dus om het thema ontwikkelingssamenwerking hoger op de politieke agenda te zetten.

Dat er draagvlak voor deze thema’s is, dat is bewezen! Hierom heeft Partos onderzoeken en rapporten verzameld waaruit de positieve blik op ontwikkelingssamenwerking blijkt om hiermee ontwikkelingssamenwerking hoger op de politieke agenda te zetten. Wij hopen dat dit alles zich vertaalt in een politieke ambitie en besluitvorming die een inclusief, duurzaam en vreedzaam perspectief biedt.

Hieronder een beknopt overzicht van recente (draagvlak)onderzoeken onder Nederlanders over thema’s als ontwikkelingssamenwerking en globalisering.

London School of Economics: Has Covid-19 turned the Dutch into critics of globalisation? (27 januari 2021)

 • Meerderheid Nederlanders heeft vertrouwen in internationale samenwerking.
 • Een kleine meerderheid vindt dat de coronacrisis aantoont dat globalisering te ver is gegaan.

Sociaal Cultureel Planbureau: Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op het werk (21 december 2020)

 • Nederlanders zijn positiever over globalisering dan media en politiek ons soms doen denken.
 • Corona heeft geen negatievere houding t.o.v. globalisering veroorzaakt.
 • 92% van Nederlanders vindt het belangrijk om ontwikkelingslanden te helpen (meer dan het gemiddelde in de EU)

I&O Research: Kiezers nu linkser en minder conservatief dan in 2010 (9 januari 2021)

 • In 2010 vonden nog 57% dat op ontwikkelingssamenwerking mocht worden bezuinigd (wat in het eerste kabinet Rutte ook gebeurde). Inmiddels vindt nog 34 procent dat hierop mag worden bezuinigd.
 • In 2010 ‘leek de oester zich te sluiten’, terwijl Nederlanders nu met een meer open blik naar de rest van de wereld kijken.

Land van Helpers: Een manifest/initiatief van Cordaid en Oxfam die zich inzet voor een structurele verhoging van het hulpbudget.

 • Enquête onder VVD’ers en CDA’ers; 71% van de stemmers geeft aan dat Nederland een land van helpers is en naar andere landen moet omkijken.
 • 78% van de VVD en CDA-stemmers vindt het noodzakelijk dat de Nederlandse regering extra middelen ter beschikking stelt om de coronacrisis wereldwijd te bestrijden.

Sociaal Cultureel Planbureau: Burgerperspectieven 2020 – Kwartaal 1, kwartaal 2, kwartaal 4

 • De beleidsterreinen waaraan de meeste mensen minder geld willen uitgeven, zijn ook vergelijkbaar met vóór de coronacrisis: het gaat dan vooral om militaire missies, ontwikkelingssamenwerking en kunst en cultuur. Bij dat laatste beleidsterrein valt wel op dat sinds de coronacrisis de steun voor bezuinigingen is afgenomen. Dat geldt in mindere mate ook voor ontwikkelingssamenwerking.

Cordaid opinieonderzoek ontwikkelingssamenwerking en migratie (februari 2021)

 • Onderzoek onder 1001 respondenten; 50% van de respondenten geeft aan dat Nederland haar budget voor ontwikkelingssamenwerking moet verhogen naar 0,7% BNI of zelfs meer.
  64% van de respondenten vindt ontwikkelingssamenwerking enigszins of heel belangrijk. In de groep jongeren is dit zelfs 71%.

Cordaid opinieonderzoek internationale gezondheid (februari 2021)

 • Ruim twee derde; 68%, van Nederland is van mening dat we pas veilig zijn als de pandemie in ieder land is verslagen.
 • 65% van de respondenten vindt het dan ook belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen hebben om het virus te verslaan.
 • 71% van de Nederlanders is van mening dat covid-19 vaccins in een gelijk tempo en eerlijk over alle landen van de wereld verdeeld moeten worden.
 • Bijna de helft van de respondenten, namelijk 48%, vindt dat de schulden voor armere landen bevroren moeten worden om landen zo te helpen herstellen van de economische impact.

Verder…
Het valt medische, noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties op dat donateurs meer en spontaner geld geven. Lees er meer over in het Nederlands Dagblad.