yellow shape
Resultaat

Factsheet Draagvlak Ontwikkelingssamenwerking

Het doel van ontwikkelingssamenwerking is een inclusieve, vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving voor iedereen, met de focus op de armste en meest kwetsbare groepen en gebieden wereldwijd. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen hierbij een alomvattende rode draad. Het samen op trekken in het bereiken van deze ontwikkelingsdoelen is in het belang van daar én van hier. Niet alleen onze leden zetten zich in voor ontwikkelingssamenwerking en alle partnerorganisaties die hieraan meewerken, maar gelukkig zien wij ook in de maatschappij steun en draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.  

Dagelijks verschijnen onderzoeken, rapporten en nieuwsberichten waarin dit draagvlak wordt aangetoond. Ook wetenschappers, bedrijven, religieuze leiders en de Adviesraad Internationale Vraagstukken roepen op om meer te doen voor de armste landen en regio’s in de wereld en om meer samen te werken aan globale vraagstukken (zoals ongelijkheid, armoede, klimaatverandering, gedwongen migratie, de covidpandemie etc.). Een goede reden dus om ontwikkelingssamenwerking hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te blijven zetten.

Hierom heeft Partos onderzoeken en rapporten verzameld waaruit de positieve blik op ontwikkelingssamenwerking blijkt. Niet enkel over de organisaties die werkzaam zijn in de sector, maar ook resultaten die de kracht van de achterban van 4 miljoen donateurs, vrijwilligers, projectleiders en medewerkers laten zien. Ontwikkelingssamenwerking is een resultaat van samen krachten bundelen, en daar mogen we trots op zijn. En de cijfers, die tonen dat aan!

Jaarlijks zal Partos de resultaten en onderzoeken over ontwikkelingssamenwerking bundelen en delen. Hieronder zijn de opbrengsten van voorjaar 2021 te vinden die zijn verzameld in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.


Hieronder een beknopt overzicht van recente (draagvlak)onderzoeken onder Nederlanders over thema’s als ontwikkelingssamenwerking en globalisering.

London School of Economics: Has Covid-19 turned the Dutch into critics of globalisation? (27 januari 2021)
 • Meerderheid Nederlanders heeft vertrouwen in internationale samenwerking.
 • Een kleine meerderheid vindt dat de coronacrisis aantoont dat globalisering te ver is gegaan.
Sociaal Cultureel Planbureau: Dealen met de grote wereld. Globalisering in de publieke opinie en op het werk (21 december 2020)
 • Nederlanders zijn positiever over globalisering dan media en politiek ons soms doen denken.
 • Corona heeft geen negatievere houding t.o.v. globalisering veroorzaakt.
 • 92% van Nederlanders vindt het belangrijk om ontwikkelingslanden te helpen (meer dan het gemiddelde in de EU)
I&O Research: Kiezers nu linkser en minder conservatief dan in 2010 (9 januari 2021)
 • In 2010 vonden nog 57% dat op ontwikkelingssamenwerking mocht worden bezuinigd (wat in het eerste kabinet Rutte ook gebeurde). Inmiddels vindt nog 34 procent dat hierop mag worden bezuinigd.
 • In 2010 ‘leek de oester zich te sluiten’, terwijl Nederlanders nu met een meer open blik naar de rest van de wereld kijken.
Land van Helpers: Een manifest/initiatief van Cordaid en Oxfam die zich inzet voor een structurele verhoging van het hulpbudget.
 • Enquête onder VVD’ers en CDA’ers; 71% van de stemmers geeft aan dat Nederland een land van helpers is en naar andere landen moet omkijken.
 • 78% van de VVD en CDA-stemmers vindt het noodzakelijk dat de Nederlandse regering extra middelen ter beschikking stelt om de coronacrisis wereldwijd te bestrijden.
Sociaal Cultureel Planbureau: Burgerperspectieven 2020 – Kwartaal 1, kwartaal 2, kwartaal 4
 • De beleidsterreinen waaraan de meeste mensen minder geld willen uitgeven, zijn ook vergelijkbaar met vóór de coronacrisis: het gaat dan vooral om militaire missies, ontwikkelingssamenwerking en kunst en cultuur. Bij dat laatste beleidsterrein valt wel op dat sinds de coronacrisis de steun voor bezuinigingen is afgenomen. Dat geldt in mindere mate ook voor ontwikkelingssamenwerking.
Cordaid opinieonderzoek ontwikkelingssamenwerking en migratie (februari 2021)
 • Onderzoek onder 1001 respondenten; 50% van de respondenten geeft aan dat Nederland haar budget voor ontwikkelingssamenwerking moet verhogen naar 0,7% BNI of zelfs meer.
  64% van de respondenten vindt ontwikkelingssamenwerking enigszins of heel belangrijk. In de groep jongeren is dit zelfs 71%.
Cordaid opinieonderzoek internationale gezondheid (februari 2021)
 • Ruim twee derde; 68%, van Nederland is van mening dat we pas veilig zijn als de pandemie in ieder land is verslagen.
 • 65% van de respondenten vindt het dan ook belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen hebben om het virus te verslaan.
 • 71% van de Nederlanders is van mening dat covid-19 vaccins in een gelijk tempo en eerlijk over alle landen van de wereld verdeeld moeten worden.
 • Bijna de helft van de respondenten, namelijk 48%, vindt dat de schulden voor armere landen bevroren moeten worden om landen zo te helpen herstellen van de economische impact.
Verder…
Het valt medische, noodhulp- en ontwikkelingsorganisaties op dat donateurs meer en spontaner geld geven. Lees er meer over in het Nederlands Dagblad.