yellow shape
Publicatie

Joining forces, sharing power

Op 11 oktober 2018 lanceerden Partos (The Spindle) en The Broker tijdens het Partos Innovation Festival de nieuwste publicatie ‘Joining Forces, Sharing Power: Civil Society Collaborations for the Future’

Een van de belangrijkste activiteiten van The Spindle, het voormalige innovatieprogramma van Partos van 2016 tot en met 2020, was het volgen van trends en nieuwe ontwikkelingen op belangrijke thema’s zoals inclusie, civic space, nieuwe manieren van samenwerking en data-gebruik. In het voorjaar van 2018 heeft een team van The Spindle en The Broker in samenwerking met CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation en Africans Rising zich gebogen over het thema ‘nieuwe vormen van samenwerking voor maatschappelijke organisaties’. Zij keken naar voorbeelden van vernieuwende manieren van samenwerken tussen maatschappelijke organisaties, ondernemers en activisten.

Het boek werd geschreven door Yannicke Goris van The Broker, en verscheen in een serie, waarin eerder ‘Activism, artivism and beyond’ over inspirerende initiatieven van sociaal activisme, verscheen. Het eerste exemplaar is tijdens het Partos Innovation Festival uitgereikt aan Tulika Srivastava, Executive Director of Women’s Fund Asia, die voor deze publicatie ook geïnterviewd werd. Women’s Fund Asia is een van de vier regionale vrouwenfondsen die geld ontvangt uit het subsidieprogramma Leading from The South. Het richt zich als fonds op initiatieven van lokale vrouwenrechtenorganisaties, en zet zich daarbij actief in om iets te doen aan de machtsdynamiek die er bestaat in relaties tussen ‘uitgever en ontvanger’. Tulika vertelt in haar interview hoe dat anders kan en moet.

Macht zelf is niet het probleem, maar wel de manier waarop die gebruikt wordt, namens en voor kwetsbare groepen, en de manier waarop daarover rekenschap gegeven wordt.” – TulikaSrivastava

De publicatie ‘Joining Forces, Sharing Power geeft meer prachtige, sprekende voorbeelden weer van nieuwe vormen van samenwerking voor maatschappelijke organisaties, onderling en met andere partijen, en wat dit betekent voor het verschuiven van machtsstructuren en gelijkwaardige relaties lokaal en internationaal. Centraal staat de vraag hoe we beter gebruik kunnen maken van de energie, creativiteit, middelen en competenties die organisaties en burgers met elkaar willen delen in hun verlangen voor een betere wereld. Door krachten te bundelen, macht onderling te delen is het mogelijk kansen te grijpen voor inclusieve en duurzame ontwikkeling. Geld speelt daarin niet langer een dominante factor. Het draait om gelijkwaardige samenwerkingen en betekenisvolle connecties tussen mensen, organisaties en gemeenschappen die een betere wereld na streven. Dit bouwt voort op de toekomstverkenning die Partos met een groep leden en samenwerkingspartners startte eerder in 2018, waar een gezamenlijk toekomstbeeld ‘a future we want’ uit voort kwam.

In deze publicatie komen inspirerende voorbeelden aan bod van samenwerkingen en nieuwe ‘valuta’ voor sociale verandering, zowel online en offline. Het laat zien dat de constructieve kracht van verbonden mensen een enorme, onuitputtelijke bron betreft: creativiteit om aan een betere wereld te werken.